De Vlaamse fractie zetelt momenteel als 'Respect' in de gemeenteraad, maar verandert naar aanleiding van deze verkiezingen haar naam in 'Engagement 1640'. De partij wil hiermee aangeven dat men zich voluit wil engageren voor alle inwoners van de gemeente ongeacht hun herkomst, geloof, thuistaal of huidskleur. De keuze van de term 'engagement' houdt ook verband met het feit dat deze ook voor Franstaligen dezelfde inhoudelijke betekent. Het getal '1640' verwijst naar de postcode van Sint-Genesius-Rode. De Vlaamse fractie 'Respect' heeft momenteel in gemeenteraad 8 zetels op een totaal van 25 wat door het systeem van evenredige vertegenwoordiging in het schepencollege recht geeft op één schepenzetel. Na de verkiezingen van 2013 werd Geertrui Windels, de vrouw van Herman Van Rompuy, aangesteld als Vlaamse schepen maar zij nam begin 2017 ontslag uit protest tegen 'pesterijen' vanwege de Franstalige meerderheid. Anne Sobrie nam toen haar plaats in als schepen. Windels is bij deze verkiezingen opnieuw kandidaat, zij het op de 10e plaats van de OCMW-lijst. (Belga)

De Vlaamse fractie zetelt momenteel als 'Respect' in de gemeenteraad, maar verandert naar aanleiding van deze verkiezingen haar naam in 'Engagement 1640'. De partij wil hiermee aangeven dat men zich voluit wil engageren voor alle inwoners van de gemeente ongeacht hun herkomst, geloof, thuistaal of huidskleur. De keuze van de term 'engagement' houdt ook verband met het feit dat deze ook voor Franstaligen dezelfde inhoudelijke betekent. Het getal '1640' verwijst naar de postcode van Sint-Genesius-Rode. De Vlaamse fractie 'Respect' heeft momenteel in gemeenteraad 8 zetels op een totaal van 25 wat door het systeem van evenredige vertegenwoordiging in het schepencollege recht geeft op één schepenzetel. Na de verkiezingen van 2013 werd Geertrui Windels, de vrouw van Herman Van Rompuy, aangesteld als Vlaamse schepen maar zij nam begin 2017 ontslag uit protest tegen 'pesterijen' vanwege de Franstalige meerderheid. Anne Sobrie nam toen haar plaats in als schepen. Windels is bij deze verkiezingen opnieuw kandidaat, zij het op de 10e plaats van de OCMW-lijst. (Belga)