De groenen verwijzen naar de vrijwilligers die zich inzetten binnen ngo's, jeugdbewegingen, de opvang van migranten, wijkondersteuning en lokale coöperatieven. "Het gemeentelijk niveau laat toe om samen met de burgers de antwoorden te bieden op de grote uitdagingen van deze tijd, zoals de ecologische uitdagingen en sociale rechtvaardigheid", luidt het. Over de provincies, die de groenen willen afschaffen en waarvoor we in oktober ook gaan stemmen, repten beide voorzitters met geen woord. Als "partner van de burger" moeten de gemeenten zich "beschermend, solidair en efficiënt" tonen. Ecolo ziet in de lokale besturen een rol als veilige publieke ruimte, in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker. Ook buurtpolitie, groene ruimte, strijd tegen uitsluiting en toegang tot basisvoorzieningen staan bovenaan de verlanglijst. Als voorstander van de decumul pleit Ecolo voor verkozenen die "er honderd procent staan voor hun gemeente", met evaluatie van het beleid en burgerparticipatie. (Belga)

De groenen verwijzen naar de vrijwilligers die zich inzetten binnen ngo's, jeugdbewegingen, de opvang van migranten, wijkondersteuning en lokale coöperatieven. "Het gemeentelijk niveau laat toe om samen met de burgers de antwoorden te bieden op de grote uitdagingen van deze tijd, zoals de ecologische uitdagingen en sociale rechtvaardigheid", luidt het. Over de provincies, die de groenen willen afschaffen en waarvoor we in oktober ook gaan stemmen, repten beide voorzitters met geen woord. Als "partner van de burger" moeten de gemeenten zich "beschermend, solidair en efficiënt" tonen. Ecolo ziet in de lokale besturen een rol als veilige publieke ruimte, in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker. Ook buurtpolitie, groene ruimte, strijd tegen uitsluiting en toegang tot basisvoorzieningen staan bovenaan de verlanglijst. Als voorstander van de decumul pleit Ecolo voor verkozenen die "er honderd procent staan voor hun gemeente", met evaluatie van het beleid en burgerparticipatie. (Belga)