In de maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van zes jaar geleden verklapte toenmalig CD&V-boegbeeld Yves Leterme in het weekblad Humo dat hij al in heel wat gemeenten voorakkoorden had onderhandeld. Dat deed toen een beetje stof opwaaien, maar blijkbaar is de praktijk vrij gebruikelijk. Deschouwer en Wille onderzochten de coalitievorming na 2006 in tien Vlaamse en tien Waalse gemeenten. In vijftien van die twintig gemeenten was er sprake van een voorakkoord. Soms wordt zo'n akkoord meteen voor twee legislaturen, dus voor twaalf jaar, gesloten. "Waar men gaat langs Vlaamse en Waalse wegen, komt men gemeentelijke voorakkoorden tegen. Niemand kijkt ervan op. Ze behoren tot het gewone arsenaal aan middelen en technieken om in de gemeenten coalities af te sluiten", schrijven de onderzoekers in hun boek "Over Mensen & Macht". Anders dan bij een regeringsvorming worden gemeentelijke coalities niet zozeer gesmeed op basis van ideologische richtingen of beleidsvoorkeuren. "Persoonlijke relaties en vertrouwen zijn het cement van een coalitie", zegt Deschouwer. "Persoonlijke sympathieën kunnen de coalitievorming vergemakkelijken, persoonlijke vetes staan soms voor de hand liggende coalities in de weg". Wat ook anders is dan bij de nationale coalitievorming, is dat de verdeling van de mandaten vooraan staat bij de gemeentelijke coalitiebesprekingen. (MVL)

In de maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van zes jaar geleden verklapte toenmalig CD&V-boegbeeld Yves Leterme in het weekblad Humo dat hij al in heel wat gemeenten voorakkoorden had onderhandeld. Dat deed toen een beetje stof opwaaien, maar blijkbaar is de praktijk vrij gebruikelijk. Deschouwer en Wille onderzochten de coalitievorming na 2006 in tien Vlaamse en tien Waalse gemeenten. In vijftien van die twintig gemeenten was er sprake van een voorakkoord. Soms wordt zo'n akkoord meteen voor twee legislaturen, dus voor twaalf jaar, gesloten. "Waar men gaat langs Vlaamse en Waalse wegen, komt men gemeentelijke voorakkoorden tegen. Niemand kijkt ervan op. Ze behoren tot het gewone arsenaal aan middelen en technieken om in de gemeenten coalities af te sluiten", schrijven de onderzoekers in hun boek "Over Mensen & Macht". Anders dan bij een regeringsvorming worden gemeentelijke coalities niet zozeer gesmeed op basis van ideologische richtingen of beleidsvoorkeuren. "Persoonlijke relaties en vertrouwen zijn het cement van een coalitie", zegt Deschouwer. "Persoonlijke sympathieën kunnen de coalitievorming vergemakkelijken, persoonlijke vetes staan soms voor de hand liggende coalities in de weg". Wat ook anders is dan bij de nationale coalitievorming, is dat de verdeling van de mandaten vooraan staat bij de gemeentelijke coalitiebesprekingen. (MVL)