Karin Jiroflée is sinds 2007 als Vlaams-Brabants gedeputeerde onder meer bevoegd voor onderwijs, sport en gelijke kansen. Denise Vandevoort is in Leuven schepen voor Cultuur en Welzijn en Marie-Claire Loozen in Tienen schepen van Economie. De sp.a telt in Vlaams-Brabant momenteel 14 provincieraadsleden op een totaal van 84, een aantal dat in de volgende legislatuur verminderd wordt tot 72. Het is volgens Jiroflée de ambitie van de sp.a om ondanks deze vermindering de 14 raadszetels te behouden. De sp.a maakt pas eind juni haar programma bekend. Mobiliteit, wonen en energie zullen hierin de drie speerpunten zijn. "Tot in de verste uithoeken van de provincie raakt het verkeer hoe langer hoe meer vast. Ook de hoge woonprijzen stelt onze bevolking voor problemen. Tot slot moet er gestreefd worden naar meer hernieuwbare en goedkopere energie. Wat windturbines betreft, moet de provincie in samenspraak met gemeenten zones aanduiden", aldus Jiroflée. In het kader van de interne staatshervorming moet de provincie Vlaams-Brabant volgens haar zeker de bevoegdheden toerisme, planning welzijn en gezondheid, steun aan grote culturele en sportieve manifestaties en integratiebeleid behouden. (KAV)

Karin Jiroflée is sinds 2007 als Vlaams-Brabants gedeputeerde onder meer bevoegd voor onderwijs, sport en gelijke kansen. Denise Vandevoort is in Leuven schepen voor Cultuur en Welzijn en Marie-Claire Loozen in Tienen schepen van Economie. De sp.a telt in Vlaams-Brabant momenteel 14 provincieraadsleden op een totaal van 84, een aantal dat in de volgende legislatuur verminderd wordt tot 72. Het is volgens Jiroflée de ambitie van de sp.a om ondanks deze vermindering de 14 raadszetels te behouden. De sp.a maakt pas eind juni haar programma bekend. Mobiliteit, wonen en energie zullen hierin de drie speerpunten zijn. "Tot in de verste uithoeken van de provincie raakt het verkeer hoe langer hoe meer vast. Ook de hoge woonprijzen stelt onze bevolking voor problemen. Tot slot moet er gestreefd worden naar meer hernieuwbare en goedkopere energie. Wat windturbines betreft, moet de provincie in samenspraak met gemeenten zones aanduiden", aldus Jiroflée. In het kader van de interne staatshervorming moet de provincie Vlaams-Brabant volgens haar zeker de bevoegdheden toerisme, planning welzijn en gezondheid, steun aan grote culturele en sportieve manifestaties en integratiebeleid behouden. (KAV)