Joko ontleent zijn huidige populariteit aan zijn inspanningen om de versleten infrastructuur van het Zuidoost-Aziatische land te verbeteren door nieuwe wegen, havens, luchthavens en dammen aan te leggen. Zijn regering voltooide onder meer een snelwegennetwerk dat zich uitstrekt over 1.000 kilometer. Ook werd recent nog de eerste metrolijn in hoofdstad Jakarta ingehuldigd. Toch zijn er ook elementen die tegen hem spelen. Zo menen mensenrechtenactivisten dat Joko geen zinvolle beleidsinitiatieven ondernam om oude mensenrechtenschendingen aan te pakken, nochtans een belangrijke campagnebelofte bij de vorige verkiezingen. Op economisch vlak is dan weer een stagnatie van de jaarlijkse groei, die met 5 procent ver onder de door Joko beloofde 7 procent blijft, waar te nemen. Het is nochtans volgens analisten van groot belang dat de economie van Indonesië, dat tot de kring van de grote industrie- en groeilanden (G20) behoort, sneller groeit dan de huidige 5 procent, wil het land aan de zogenoemde "middle-income trap" ontsnappen. Met die term wordt het fenomeen bedoeld waarbij de groei van een land begint te slabakken eenmaal een bepaald niveau is bereikt. Indonesië worstelt daarnaast ook met een toenemend tekort op de lopende rekening en een zwakke munt. Die laatste bereikte in september haar laagste niveau sinds de Aziatische financiële crisis van 1997-1998. Een ander heikel punt is de corruptie in regeringsmiddens, die ondanks Joko's reputatie van onkreukbare politicus welig blijft tieren. Zo werden verschillende van Joko's politieke bondgenoten op beschuldiging van corruptie opgepakt of opgesloten. Tegenstander Prabowo Subianto beloofde op zijn beurt om alle burgers gelijk te behandelen, ongeacht hun etniciteit of religie. Toch blijven velen wantrouwig staan ten opzichte van de rivaal van de huidige president. Prabowo telt namelijk onder zijn aanhangers enkele conservatieve moslimgroeperingen die erom bekendstaan islamitische minderheden te vervolgen en zich hevig te verzetten tegen homorechten. Zelf wordt Prabowo beticht van het schenden van mensenrechten tijdens zijn periode in het leger in de jaren negentig. Hij heeft die beschuldigingen altijd ontkend. Parallel met de beslissing over de toekomstige president lopen woensdag ook parlements-, provincie-, en gemeenteraadsverkiezingen. Maar liefst zestien politieke partijen dingen met alles samen 250.000 kandidaten naar de meer dan 20.000 zetels in de verschillende parlementen. Het is overigens de eerste keer dat de parlementsverkiezingen en de stembusslag om een nieuwe president op dezelfde dag vallen. Resultaten worden nog in de loop van woensdag verwacht. Indonesië telt in totaal meer dan 260 miljoen inwoners, waarvan ongeveer 193 miljoen kiesgerechtigden. Zowat 6 miljoen medewerkers moeten de verkiezingen in goede banen leiden. (Belga)

Joko ontleent zijn huidige populariteit aan zijn inspanningen om de versleten infrastructuur van het Zuidoost-Aziatische land te verbeteren door nieuwe wegen, havens, luchthavens en dammen aan te leggen. Zijn regering voltooide onder meer een snelwegennetwerk dat zich uitstrekt over 1.000 kilometer. Ook werd recent nog de eerste metrolijn in hoofdstad Jakarta ingehuldigd. Toch zijn er ook elementen die tegen hem spelen. Zo menen mensenrechtenactivisten dat Joko geen zinvolle beleidsinitiatieven ondernam om oude mensenrechtenschendingen aan te pakken, nochtans een belangrijke campagnebelofte bij de vorige verkiezingen. Op economisch vlak is dan weer een stagnatie van de jaarlijkse groei, die met 5 procent ver onder de door Joko beloofde 7 procent blijft, waar te nemen. Het is nochtans volgens analisten van groot belang dat de economie van Indonesië, dat tot de kring van de grote industrie- en groeilanden (G20) behoort, sneller groeit dan de huidige 5 procent, wil het land aan de zogenoemde "middle-income trap" ontsnappen. Met die term wordt het fenomeen bedoeld waarbij de groei van een land begint te slabakken eenmaal een bepaald niveau is bereikt. Indonesië worstelt daarnaast ook met een toenemend tekort op de lopende rekening en een zwakke munt. Die laatste bereikte in september haar laagste niveau sinds de Aziatische financiële crisis van 1997-1998. Een ander heikel punt is de corruptie in regeringsmiddens, die ondanks Joko's reputatie van onkreukbare politicus welig blijft tieren. Zo werden verschillende van Joko's politieke bondgenoten op beschuldiging van corruptie opgepakt of opgesloten. Tegenstander Prabowo Subianto beloofde op zijn beurt om alle burgers gelijk te behandelen, ongeacht hun etniciteit of religie. Toch blijven velen wantrouwig staan ten opzichte van de rivaal van de huidige president. Prabowo telt namelijk onder zijn aanhangers enkele conservatieve moslimgroeperingen die erom bekendstaan islamitische minderheden te vervolgen en zich hevig te verzetten tegen homorechten. Zelf wordt Prabowo beticht van het schenden van mensenrechten tijdens zijn periode in het leger in de jaren negentig. Hij heeft die beschuldigingen altijd ontkend. Parallel met de beslissing over de toekomstige president lopen woensdag ook parlements-, provincie-, en gemeenteraadsverkiezingen. Maar liefst zestien politieke partijen dingen met alles samen 250.000 kandidaten naar de meer dan 20.000 zetels in de verschillende parlementen. Het is overigens de eerste keer dat de parlementsverkiezingen en de stembusslag om een nieuwe president op dezelfde dag vallen. Resultaten worden nog in de loop van woensdag verwacht. Indonesië telt in totaal meer dan 260 miljoen inwoners, waarvan ongeveer 193 miljoen kiesgerechtigden. Zowat 6 miljoen medewerkers moeten de verkiezingen in goede banen leiden. (Belga)