Meer dan een derde van de bijna 4,5 miljoen kiesgerechtigden heeft al op voorhand gestemd. Op basis van deze stemmen zullen zondagavond, onmiddellijk na het sluiten van de stembussen, de eerste tendenzen gepubliceerd worden. Verwacht wordt dat de participatiegraad hoger zal uitvallen dan bij de vorige verkiezingen in 2015. Toen bracht 70,1 procent van de Finnen zijn stem uit. Volgens een recente peiling zouden de sociaaldemocraten 20 procent van de stemmen halen, 4 procentpunt meer dan de conservatieve Nationale coalitiepartij, die vandaag aan de macht is in Finland. De kans is dus groot dat de sociaaldemocratische leider Antti Rinne coalitiegesprekken zal kunnen opstarten. Hij zou volgens ingewijden in eerste instantie proberen een coalitie te vormen met de Linkse Alliantie en de groene partij, maar om een meerderheid zal hij waarschijnlijk ook moeten gaan aankloppen bij de Centrumpartij van ontslagnemend premier Julia Sipila of de conservatieven. De hervorming van de gezondheidszorg en de sociale zekerheid was een belangrijk thema tijdens de campagne, naast immigratie. (Belga)

Meer dan een derde van de bijna 4,5 miljoen kiesgerechtigden heeft al op voorhand gestemd. Op basis van deze stemmen zullen zondagavond, onmiddellijk na het sluiten van de stembussen, de eerste tendenzen gepubliceerd worden. Verwacht wordt dat de participatiegraad hoger zal uitvallen dan bij de vorige verkiezingen in 2015. Toen bracht 70,1 procent van de Finnen zijn stem uit. Volgens een recente peiling zouden de sociaaldemocraten 20 procent van de stemmen halen, 4 procentpunt meer dan de conservatieve Nationale coalitiepartij, die vandaag aan de macht is in Finland. De kans is dus groot dat de sociaaldemocratische leider Antti Rinne coalitiegesprekken zal kunnen opstarten. Hij zou volgens ingewijden in eerste instantie proberen een coalitie te vormen met de Linkse Alliantie en de groene partij, maar om een meerderheid zal hij waarschijnlijk ook moeten gaan aankloppen bij de Centrumpartij van ontslagnemend premier Julia Sipila of de conservatieven. De hervorming van de gezondheidszorg en de sociale zekerheid was een belangrijk thema tijdens de campagne, naast immigratie. (Belga)