"We zijn sinds 2014 uitstekend op weg om de doelstelling te halen om van 400 verkeersdoden naar 200 te gaan op zes jaar tijd", stelt Weyts in een eerste reactie. "De laatste drie maanden staan spijtig genoeg haaks op die positieve evolutie." De Vlaams minister wijst erop dat er extra maatregelen op stapel staan. Zo start in januari het terugkommoment voor beginnende bestuurders, de laatste fase van de hervorming van de rijopleiding. Er komen ook extra vaste en mobiele trajectcontroles, voegt Weyts nog toe. Dat meer mensen voor de fiets kiezen, is voor de minister een positieve vaststelling, maar "spijtig genoeg vertaalt zich dat ook in een stijging van het aantal fietsslachtoffers". Weyts wijst erop dat Vlaanderen specifiek voor fietsers 20 miljoen euro investeert in veilige schoolomgevingen en versneld investeert in fietsonveilige kruispunten. "Bij dat laatste willen we de kruispunten van gewestwegen waar verhoudingsgewijs meer fietsslachtoffers vallen, sneller aanpakken", luidt het. Volgens Vias kwamen tijdens de eerste negen maanden van dit jaar bij ongevallen op Vlaamse wegen 164 mensen ter plekke om het leven, 1 procent meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vooral tijdens de zomer vielen er meer dodelijke slachtoffers, want halverwege dit jaar was er nog sprake van een daling. (Belga)

"We zijn sinds 2014 uitstekend op weg om de doelstelling te halen om van 400 verkeersdoden naar 200 te gaan op zes jaar tijd", stelt Weyts in een eerste reactie. "De laatste drie maanden staan spijtig genoeg haaks op die positieve evolutie." De Vlaams minister wijst erop dat er extra maatregelen op stapel staan. Zo start in januari het terugkommoment voor beginnende bestuurders, de laatste fase van de hervorming van de rijopleiding. Er komen ook extra vaste en mobiele trajectcontroles, voegt Weyts nog toe. Dat meer mensen voor de fiets kiezen, is voor de minister een positieve vaststelling, maar "spijtig genoeg vertaalt zich dat ook in een stijging van het aantal fietsslachtoffers". Weyts wijst erop dat Vlaanderen specifiek voor fietsers 20 miljoen euro investeert in veilige schoolomgevingen en versneld investeert in fietsonveilige kruispunten. "Bij dat laatste willen we de kruispunten van gewestwegen waar verhoudingsgewijs meer fietsslachtoffers vallen, sneller aanpakken", luidt het. Volgens Vias kwamen tijdens de eerste negen maanden van dit jaar bij ongevallen op Vlaamse wegen 164 mensen ter plekke om het leven, 1 procent meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vooral tijdens de zomer vielen er meer dodelijke slachtoffers, want halverwege dit jaar was er nog sprake van een daling. (Belga)