Verkeersveiligheid topprioriteit voor Vlaamse gezinnen

(Belga) De nieuwe lokale besturen moeten prioritair werk maken van een betere verkeersveiligheid. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond, ingevuld door bijna 10.000 ouders en grootouders. De gezinnen formuleerden zelf meer dan 3.700 voorstellen voor meer gezinsvriendelijke steden en gemeenten, waarvan 1.700 rond mobiliteit en verkeersveiligheid. Met de voorstellen van de gezinnen en een eigen actieplan wil de Gezinsbond de nieuwe lokale besturen aanzetten tot concrete, gezinsvriendelijke acties.

Een grote meerderheid van de Vlaamse gezinnen die de bevraging van de Gezinsbond invulde, geeft aan dat (hun) kinderen zich vandaag niet veilig met de fiets of te voet kunnen verplaatsen. “Een zeer ruime meerderheid gaat er mee akkoord dat de auto op sommige plaatsen de baan moet ruimen voor fietsers, voetgangers én spelende kinderen”, zegt Kurt Jacobs van de Gezinsbond. “We kregen veel voorstellen van gezinnen om het verkeersbeleid aan te passen aan wat kinderen nodig hebben.” Voor de Gezinsbond zelf is het belangrijk dat het verkeersbeleid altijd rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van kinderen en jongeren, de zogenaamde “kindnorm”. Op het vlak van verkeersveiligheid zijn net deze groepen extra kwetsbaar, aldus de Gezinsbond. De Gezinsbond formuleerde dan ook enkele voorstellen rond verkeersveiligheid. Zo vraagt hij onder meer maximaal afgescheiden fietspaden, veilige oversteekplaatsen en conflictvrije kruispunten, een weginrichting die kinderen gemakkelijk kunnen ‘lezen’ en fietslessen voor kinderen. Naast verkeersveiligheid zijn school, vrije tijd en kinderopvang belangrijke thema’s. Hoewel een kleine 60 procent vindt dat er goede voor- en naschoolse opvang is voor kinderen in de lagere school, is betaalbare opvang voor alle schoolkinderen een aandachtspunt. Met de resultaten van de bevraging en een eigen actieplan hoopt de Gezinsbond de nieuwe lokale besturen te inspireren om resoluut te kiezen voor een gezinsvriendelijk beleid. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content