Verkeersonveiligheidsenquête: elektrische fiets breekt door

08/01/18 om 12:16 - Bijgewerkt om 12:34

Bron: Belga

(Belga) De elektrische fiets is aan een stevige opmars bezig. Dat blijkt uit de jaarlijkse verkeersonveiligheidsenquête van Vias Institue, die ook peilt naar de verplaatsingsgewoonten van de Belg. De verschillen per regio zijn wel groot: in Limburg reed 16 procent in het voorbije jaar met een e-bike, in de Waalse provincies is het een rariteit.

Over heel België gemeten gebruikte 10 procent in het voorbije jaar een elektrische fiets. Dat is dubbel zoveel als drie jaar geleden. Dat in Wallonië minder elektrisch gefietst wordt, is geen verrassing. Ook de gewone fiets komt er minder van stal. In bijna alle Vlaamse provincies reed meer dan de helft van de burgers het afgelopen jaar met de fiets. In Wallonië ligt het fietsgebruik rond 25 procent, en in de provincie Luxemburg zelfs maar op 17 procent. Ook het openbaar vervoer kan weinig Walen verleiden: 70 procent van de Waalse respondenten in de enquête gebruikte in het afgelopen jaar geen enkele keer een vorm van openbaar vervoer. In Brussel zijn de gebruikers van publiek transport het talrijkst: 63 procent. Maar ook in de meeste Vlaamse provincies nam 40 à 45 procent wel eens de trein, tram of bus. Maar de koning van de verkeersjungle is toch nog steeds de auto: 81 procent van de Belgen heeft in het afgelopen jaar een wagen bestuurd. Gemiddeld leggen ze er 149 kilometer per week mee af. Het procentuele aandeel van andere vervoersmiddelen dan de auto blijft nog steeds erg beperkt, met uitzondering van Brussel. Daar is de balans tussen de verschillende vervoermiddelen beter, zegt Vias. (Belga)

Onze partners