In 2000 vielen er nog 143 verkeersdoden, in 2010 waren er dat 51. "Gedurende die tien jaar is het aantal reizigerskilometers op de Vlaamse autosnelwegen met 16 pct gestegen", aldus Crevits. "De ernst van de ongevallen op de autosnelwegen ligt boven het gemiddelde, wat vooral met de hogere snelheden te maken heeft." De minister van Mobiliteit zegt dat trajectcontrole moet helpen om de veiligheid op de autosnelwegen verder te verhogen. "Bij de plaatsing van trajectcontrolesystemen komt de verkeersveiligheid op de eerste plaats", aldus Crevits. "Uit de eerste voorlopige bevindingen blijkt dat trajectcontrole inderdaad de verkeersveiligheid ten goede komt, met minder verkeersslachtoffers als gevolg. Daarnaast merk je dat trajectcontrole voor een rustiger wegbeeld zorgt, voor een betere doorstroming en voor minder geluidsoverlast. De eerste resultaten van het eerste trajectcontrolesysteem langs de E17 op het viaduct van Gentbrugge richting Kortrijk zijn alvast hoopgevend: sinds de ingebruikneming gebeurde nog geen enkel ongeval met lichamelijk letsel op dat traject. In 2011 steeg het aantal verkeersdoden op alle Belgische wegen voor het eerst in 12 jaar. Er vielen toen 858 verkeersdoden, of twee procent meer dan in 2010. (JDH)

In 2000 vielen er nog 143 verkeersdoden, in 2010 waren er dat 51. "Gedurende die tien jaar is het aantal reizigerskilometers op de Vlaamse autosnelwegen met 16 pct gestegen", aldus Crevits. "De ernst van de ongevallen op de autosnelwegen ligt boven het gemiddelde, wat vooral met de hogere snelheden te maken heeft." De minister van Mobiliteit zegt dat trajectcontrole moet helpen om de veiligheid op de autosnelwegen verder te verhogen. "Bij de plaatsing van trajectcontrolesystemen komt de verkeersveiligheid op de eerste plaats", aldus Crevits. "Uit de eerste voorlopige bevindingen blijkt dat trajectcontrole inderdaad de verkeersveiligheid ten goede komt, met minder verkeersslachtoffers als gevolg. Daarnaast merk je dat trajectcontrole voor een rustiger wegbeeld zorgt, voor een betere doorstroming en voor minder geluidsoverlast. De eerste resultaten van het eerste trajectcontrolesysteem langs de E17 op het viaduct van Gentbrugge richting Kortrijk zijn alvast hoopgevend: sinds de ingebruikneming gebeurde nog geen enkel ongeval met lichamelijk letsel op dat traject. In 2011 steeg het aantal verkeersdoden op alle Belgische wegen voor het eerst in 12 jaar. Er vielen toen 858 verkeersdoden, of twee procent meer dan in 2010. (JDH)