De Lijn plant in Vlaams-Brabant in het kader van "Mobiliteitsvisie 2020" in totaal 4 nieuwe tramlijnen. Drie daarvan verbinden respectievelijk Boom, Ninove en Heist-op-den-Berg met Brussel. De vierde, een ringtram, loopt van Jette naar Tervuren. Diverse gemeenten, waaronder Keerbergen, dienden in het kader van het openbaar onderzoek over deze plannen bezwaarschriften in. Keerbergen wees onder meer op de schade voor een natuurgebied en het ontbreken van een draagvlak bij de bevolking. "De verkaveling bevat 4 loten van 9 are elk tussen de Oude Putsebaan en de Raambeek. De Lijn voorzag het nieuwe tramtracé langs de Raambeek, maar dat zal nu niet meer kunnen. In het kader van het openbaar onderzoek zijn er geen bezwaarschriften ingediend, ook niet van De Lijn. We dienden de vervoersmaatschappij evenwel niet om advies te vragen. Inmiddels is de termijn verlopen om tegen de vergunning nog in beroep te gaan. Deze kon perfect worden afgeleverd, aangezien dit terrein volgens het gewestplan in een woongebied met landelijk karakter ligt", aldus Van Grunderbeeck. (Belga)

De Lijn plant in Vlaams-Brabant in het kader van "Mobiliteitsvisie 2020" in totaal 4 nieuwe tramlijnen. Drie daarvan verbinden respectievelijk Boom, Ninove en Heist-op-den-Berg met Brussel. De vierde, een ringtram, loopt van Jette naar Tervuren. Diverse gemeenten, waaronder Keerbergen, dienden in het kader van het openbaar onderzoek over deze plannen bezwaarschriften in. Keerbergen wees onder meer op de schade voor een natuurgebied en het ontbreken van een draagvlak bij de bevolking. "De verkaveling bevat 4 loten van 9 are elk tussen de Oude Putsebaan en de Raambeek. De Lijn voorzag het nieuwe tramtracé langs de Raambeek, maar dat zal nu niet meer kunnen. In het kader van het openbaar onderzoek zijn er geen bezwaarschriften ingediend, ook niet van De Lijn. We dienden de vervoersmaatschappij evenwel niet om advies te vragen. Inmiddels is de termijn verlopen om tegen de vergunning nog in beroep te gaan. Deze kon perfect worden afgeleverd, aangezien dit terrein volgens het gewestplan in een woongebied met landelijk karakter ligt", aldus Van Grunderbeeck. (Belga)