Wie een woning, een kamer of een studentenkamer verhuurt, kan bij de gemeente een conformiteitsattest aanvragen. Zo'n attest toont aan dat de huurwoning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en aan alle kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Op het document wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld. Het attest is niet algemeen verplicht, maar 49 gemeenten hebben het wel al opgelegd. Daarmee is het een belangrijk instrument om de kwaliteit van de private huurmarkt te garanderen. Verhuurders die weigeren om het aan te vragen, kunnen in die gemeenten een eenmalige gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete) krijgen van maximum 350 euro. Verschillende gemeenten ervaren dat als een zwak punt. Door de invoering van een jaarlijks terugkerende aanvraagverplichting kan voortaan ook jaarlijks de GAS-boete worden opgelegd aan verhuurders die volharden in de boosheid. (Belga)

Wie een woning, een kamer of een studentenkamer verhuurt, kan bij de gemeente een conformiteitsattest aanvragen. Zo'n attest toont aan dat de huurwoning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en aan alle kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Op het document wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld. Het attest is niet algemeen verplicht, maar 49 gemeenten hebben het wel al opgelegd. Daarmee is het een belangrijk instrument om de kwaliteit van de private huurmarkt te garanderen. Verhuurders die weigeren om het aan te vragen, kunnen in die gemeenten een eenmalige gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete) krijgen van maximum 350 euro. Verschillende gemeenten ervaren dat als een zwak punt. Door de invoering van een jaarlijks terugkerende aanvraagverplichting kan voortaan ook jaarlijks de GAS-boete worden opgelegd aan verhuurders die volharden in de boosheid. (Belga)