Het gebouw is eigendom van de Regie der Gebouwen maar wordt gebruikt door de FOD Werkgelegenheid. In november werden twee vergaderingen georganiseerd tussen de betrokken partijen, wat leidde tot een tijdspad voor de aanpassingswerken en de ingebruikname van een deel van het gebouw door de Spoorwegpolitie. Tegen eind april neemt het onthaal van de spoorwegpolitie zijn intrek op het gelijkvloers. Afhankelijk van de nodige vergunningen wordt het cellencomplex in de ondergrondse verdieping ondergebracht in de loop van het tweede semester van 2012. Het voltallige personeel van de Spoorwegpolitie, met inbegrip van de Metrobrigade, zal afhankelijk van de reorganisatie en hergroepering van de FOD Werkgelegenheid haar intrek in het gebouw nemen. Volgens Milquet moet dit in het eerste trimester van 2013 afgerond zijn. De minister maakte zich sterk dat de nieuwe locatie een gunstig effect zal hebben op de verhoogde inzetbaarheid van en de aantrekkelijkheid van een job bij de Spoorwegpolitie. Er wordt ook gewerkt aan een betere samenwerking met de veiligheidsdiensten van NMBS en MIVB. (MVL)

Het gebouw is eigendom van de Regie der Gebouwen maar wordt gebruikt door de FOD Werkgelegenheid. In november werden twee vergaderingen georganiseerd tussen de betrokken partijen, wat leidde tot een tijdspad voor de aanpassingswerken en de ingebruikname van een deel van het gebouw door de Spoorwegpolitie. Tegen eind april neemt het onthaal van de spoorwegpolitie zijn intrek op het gelijkvloers. Afhankelijk van de nodige vergunningen wordt het cellencomplex in de ondergrondse verdieping ondergebracht in de loop van het tweede semester van 2012. Het voltallige personeel van de Spoorwegpolitie, met inbegrip van de Metrobrigade, zal afhankelijk van de reorganisatie en hergroepering van de FOD Werkgelegenheid haar intrek in het gebouw nemen. Volgens Milquet moet dit in het eerste trimester van 2013 afgerond zijn. De minister maakte zich sterk dat de nieuwe locatie een gunstig effect zal hebben op de verhoogde inzetbaarheid van en de aantrekkelijkheid van een job bij de Spoorwegpolitie. Er wordt ook gewerkt aan een betere samenwerking met de veiligheidsdiensten van NMBS en MIVB. (MVL)