In zijn blauwdruk stippelt Barroso een traject uit voor de verdieping van de EMU. Hij wil maatregelen op korte, middellange en lange termijn. Over "meer dan vijf jaar" moet de gemeenschappelijke afgifte van schuldpapier mogelijk zijn, betoogt de Portugees. Verhofstadt is het daar niet helemaal mee eens. "Voor het eerst wordt erkend dat de bron van de crisis in de architectuur van de EMU te zoeken is", juicht hij toe. "Maar om iets te doen aan de hoog oplopende rentes waar verschillende eurolanden mee kampen, moet onmiddellijk werk gemaakt worden van een gedeeltelijke gemeenschappelijke schulduitgifte. We mogen geen vijf jaar meer wachten om die rentes te verlagen". Voor de liberalen in het Europees Parlement moet de Commissie haar initiatiefrecht aanwenden en met een pakket van zes nieuwe wetgevende voorstellen naar voren komen. Naast een collectief schulddelgingsfonds, wil Verhofstadt onder andere een eengemaakt resolutiemechanisme zien voor noodlijdende banken, een op Europese leest geschoeide depositogarantie en een 'convergentiecode' voor de EU-lidstaten. Die code moet minimum- en maximumnormen creëren voor de belangrijkste pijlers van hun economieën, wat voor een beter gecoördineerd economisch beleid zou moeten zorgen. (VIRGINIE LEFOUR)

In zijn blauwdruk stippelt Barroso een traject uit voor de verdieping van de EMU. Hij wil maatregelen op korte, middellange en lange termijn. Over "meer dan vijf jaar" moet de gemeenschappelijke afgifte van schuldpapier mogelijk zijn, betoogt de Portugees. Verhofstadt is het daar niet helemaal mee eens. "Voor het eerst wordt erkend dat de bron van de crisis in de architectuur van de EMU te zoeken is", juicht hij toe. "Maar om iets te doen aan de hoog oplopende rentes waar verschillende eurolanden mee kampen, moet onmiddellijk werk gemaakt worden van een gedeeltelijke gemeenschappelijke schulduitgifte. We mogen geen vijf jaar meer wachten om die rentes te verlagen". Voor de liberalen in het Europees Parlement moet de Commissie haar initiatiefrecht aanwenden en met een pakket van zes nieuwe wetgevende voorstellen naar voren komen. Naast een collectief schulddelgingsfonds, wil Verhofstadt onder andere een eengemaakt resolutiemechanisme zien voor noodlijdende banken, een op Europese leest geschoeide depositogarantie en een 'convergentiecode' voor de EU-lidstaten. Die code moet minimum- en maximumnormen creëren voor de belangrijkste pijlers van hun economieën, wat voor een beter gecoördineerd economisch beleid zou moeten zorgen. (VIRGINIE LEFOUR)