Verhofstadt stond als premier bijna negen jaar in nauw contact met koning Albert. "Het heeft me telkens opnieuw getroffen hoe hij erg hard en nauwgezet werken combineerde met een goed gevoel voor humor, ook tijdens crisismomenten. In het uitvoeren van zijn belangrijke taak, is hij steeds een heel gewone man gebleven, iemand te midden van het volk", zegt Verhofdstadt. Verwijzend naar de politieke crisissen van de laatste jaren stelt Verhofstadt dat "we zonder twijfel kunnen zeggen dat hij tijdens de moeilijkste momenten die ons land sinds de jaren zestig gekend heeft uitzonderlijk heeft gepresteerd." Volgens de vroegere eerste minister heeft de koning "in deze lange periode een indrukwekkend staatsmanschap aan de dag gelegd". Verhofstadt waardeerde de koning naar eigen zeggen het meest "toen hij in uiterst moeilijke omstandigheden, bij rampen die ons land troffen, de slachtoffers en hun familie bijstond in hun zware beproeving". Hij verwijst daarbij naar het optreden van Albert bij de treinramp in Pecrot en de gasramp in Gellingen. De oud-premier is er zeker van dat koning Albert "door alle Belgen - welke taal ze ook spreken en waar ze ook wonen - bijzonder gewaardeerd werd". "Ik durf te zeggen dat ik in naam van alle burgers spreek wanneer ik respect betuig voor wat Koning Albert de voorbije twintig jaar heeft verwezenlijkt." (Belga)

Verhofstadt stond als premier bijna negen jaar in nauw contact met koning Albert. "Het heeft me telkens opnieuw getroffen hoe hij erg hard en nauwgezet werken combineerde met een goed gevoel voor humor, ook tijdens crisismomenten. In het uitvoeren van zijn belangrijke taak, is hij steeds een heel gewone man gebleven, iemand te midden van het volk", zegt Verhofdstadt. Verwijzend naar de politieke crisissen van de laatste jaren stelt Verhofstadt dat "we zonder twijfel kunnen zeggen dat hij tijdens de moeilijkste momenten die ons land sinds de jaren zestig gekend heeft uitzonderlijk heeft gepresteerd." Volgens de vroegere eerste minister heeft de koning "in deze lange periode een indrukwekkend staatsmanschap aan de dag gelegd". Verhofstadt waardeerde de koning naar eigen zeggen het meest "toen hij in uiterst moeilijke omstandigheden, bij rampen die ons land troffen, de slachtoffers en hun familie bijstond in hun zware beproeving". Hij verwijst daarbij naar het optreden van Albert bij de treinramp in Pecrot en de gasramp in Gellingen. De oud-premier is er zeker van dat koning Albert "door alle Belgen - welke taal ze ook spreken en waar ze ook wonen - bijzonder gewaardeerd werd". "Ik durf te zeggen dat ik in naam van alle burgers spreek wanneer ik respect betuig voor wat Koning Albert de voorbije twintig jaar heeft verwezenlijkt." (Belga)