De federale regering bereikte afgelopen voorjaar een akkoord om het bedrijfswagenpark sneller te vergroenen. Dat doet ze door het fiscale voordeel op bedrijfswagens op fossiele brandstof vanaf 1 januari 2026 te schrappen. In de jaren daarvoor wordt de fiscale aftrek al beperkt. Emmissievrije bedrijfswagens die voor 1 januari 2027 zijn aangekocht, geleased of gehuurd blijven volledig fiscaal aftrekbaar, voor CO2-vrije bedrijfswagens die daarna nog worden aangeschaft wordt de fiscale aftrekbaarheid geleidelijk aan beperkt, tot 67,5 procent in 2031. Het wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem kreeg deze namiddag groen licht in de Kamercommissie. Dat gebeurde in tweede lezing, nadat er vorige maand in eerste lezing nog heel wat vragen waren gerezen rond de kostprijs van de maatregel. De CD&V-vicepremier herhaalde woensdag dat de vergroening van de bedrijfswagens budgetneutraal kan gebeuren, omdat de kosten onder meer gedekt worden door geld uit het Europees herstelfonds en door de hogere accijns op professionele diesel die de regering wil invoeren. Het cijfermateriaal kon N-VA, Vlaams Belang en PVDA niet overtuigen. N-VA-Kamerlid Joy Donné benadrukte ook dat de evaluatie op de overheidsfinanciën, die pas tegen 30 april 2026 wordt voorzien, vroeger had gemogen. De drie oppositiepartijen stemden tegen het ontwerp, de meerderheid stemde wel voor. Via amendementen werd meteen ook een versoepeling van het mobiliteitsbudget goedgekeurd, naar een wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh. Twee jaar na de lancering maakt amper 0,15 procent van de werknemers met een salariswagen gebruik van dat budget. Onder meer door een aantal extra vervoersmodi toe te voegen en de wachttijd in te perken, hoopt de Kamer dat aantal op te trekken. (Belga)

De federale regering bereikte afgelopen voorjaar een akkoord om het bedrijfswagenpark sneller te vergroenen. Dat doet ze door het fiscale voordeel op bedrijfswagens op fossiele brandstof vanaf 1 januari 2026 te schrappen. In de jaren daarvoor wordt de fiscale aftrek al beperkt. Emmissievrije bedrijfswagens die voor 1 januari 2027 zijn aangekocht, geleased of gehuurd blijven volledig fiscaal aftrekbaar, voor CO2-vrije bedrijfswagens die daarna nog worden aangeschaft wordt de fiscale aftrekbaarheid geleidelijk aan beperkt, tot 67,5 procent in 2031. Het wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem kreeg deze namiddag groen licht in de Kamercommissie. Dat gebeurde in tweede lezing, nadat er vorige maand in eerste lezing nog heel wat vragen waren gerezen rond de kostprijs van de maatregel. De CD&V-vicepremier herhaalde woensdag dat de vergroening van de bedrijfswagens budgetneutraal kan gebeuren, omdat de kosten onder meer gedekt worden door geld uit het Europees herstelfonds en door de hogere accijns op professionele diesel die de regering wil invoeren. Het cijfermateriaal kon N-VA, Vlaams Belang en PVDA niet overtuigen. N-VA-Kamerlid Joy Donné benadrukte ook dat de evaluatie op de overheidsfinanciën, die pas tegen 30 april 2026 wordt voorzien, vroeger had gemogen. De drie oppositiepartijen stemden tegen het ontwerp, de meerderheid stemde wel voor. Via amendementen werd meteen ook een versoepeling van het mobiliteitsbudget goedgekeurd, naar een wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh. Twee jaar na de lancering maakt amper 0,15 procent van de werknemers met een salariswagen gebruik van dat budget. Onder meer door een aantal extra vervoersmodi toe te voegen en de wachttijd in te perken, hoopt de Kamer dat aantal op te trekken. (Belga)