Niet alleen de Westerse landen vergrijzen. Vooral in ontwikkelingslanden neemt het aantal ouderen in verhouding enorm toe, zo blijkt uit cijfers van de bevolkingsdivisie van de Verenigde Naties (VN). "Als we kijken naar de landen waarop het Belgische ontwikkelingsbeleid focust, zien we gemiddeld een verdrievoudiging van het aantal ouderen in de komende 30 jaar", stelt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. "In een land als Oeganda gaat het over een sprong van 1 miljoen naar 4 miljoen 65-plussers op één generatie. We pleiten voor een veel grotere sense of urgency, ook binnen het Belgische ontwikkelingsbeleid." Gezondheid is daarbij voor de organisaties een cruciale schakel. "Ouderen die langer gezond blijven, kunnen langer zelfstandig blijven wonen, economisch actief blijven, de zorg voor kleinkinderen opnemen, professionele ervaring met jongeren delen, en ga zo maar door. En met de juiste omkadering kunnen ook zorgbehoevende ouderen een belangrijke meerwaarde blijven betekenen voor hun omgeving." Die omkadering vraagt volgens de Vlaamse Ouderenraad, het advies- en inspraakorgaan van ouderen bij de Vlaamse regering, om specifieke aandacht. Er is veel meer nood aan langdurige zorg, gericht op gezondheidsproblemen die samenhangen met een hogere leeftijd, die er nu onvoldoende is in veel ontwikkelingslanden. Bovendien moet er ook meer aandacht gaan naar preventie en het belang van actief ouder worden, aldus de Vlaamse Ouderenraad. (Belga)

Niet alleen de Westerse landen vergrijzen. Vooral in ontwikkelingslanden neemt het aantal ouderen in verhouding enorm toe, zo blijkt uit cijfers van de bevolkingsdivisie van de Verenigde Naties (VN). "Als we kijken naar de landen waarop het Belgische ontwikkelingsbeleid focust, zien we gemiddeld een verdrievoudiging van het aantal ouderen in de komende 30 jaar", stelt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. "In een land als Oeganda gaat het over een sprong van 1 miljoen naar 4 miljoen 65-plussers op één generatie. We pleiten voor een veel grotere sense of urgency, ook binnen het Belgische ontwikkelingsbeleid." Gezondheid is daarbij voor de organisaties een cruciale schakel. "Ouderen die langer gezond blijven, kunnen langer zelfstandig blijven wonen, economisch actief blijven, de zorg voor kleinkinderen opnemen, professionele ervaring met jongeren delen, en ga zo maar door. En met de juiste omkadering kunnen ook zorgbehoevende ouderen een belangrijke meerwaarde blijven betekenen voor hun omgeving." Die omkadering vraagt volgens de Vlaamse Ouderenraad, het advies- en inspraakorgaan van ouderen bij de Vlaamse regering, om specifieke aandacht. Er is veel meer nood aan langdurige zorg, gericht op gezondheidsproblemen die samenhangen met een hogere leeftijd, die er nu onvoldoende is in veel ontwikkelingslanden. Bovendien moet er ook meer aandacht gaan naar preventie en het belang van actief ouder worden, aldus de Vlaamse Ouderenraad. (Belga)