Stapsgewijs en tegen 2024 zal een raadpleging bij de huisarts 30 euro kosten, maar de terugbetaling stijgt mee, waardoor het remgeld (3 à 4 euro afhankelijk van het globaal medisch dossier (GMD), red.) onveranderd blijft. Dat geldt ook voor raadplegingen bij bepaalde geconventioneerde specialisten zoals gynaecologen. Daar blijft het remgeld onveranderd op 12 euro.

Bart Demyttenaere, de directeur van het medisch beleid bij de Socialistische Mutualiteiten, reageert woensdag tevreden op het bereikte akkoord. 'Er zitten een aantal mooie voorstellen in die de patiënt direct of indirect ten goede kunnen komen. Daarnaast zijn we ook tevreden dat dit akkoord de kwaliteit van de zorg kan verbeteren'.

Voor wat de geconventioneerde huisartsen betreft bijvoorbeeld, wordt het verbod op het derdebetalersregeling -waarbij de patiënt enkel het remgeld moet betalen- opgeheven, zegt Demyttenaere. 'Ook de vergoeding voor het globaal medisch dossier zal worden verhoogd, net als de kwaliteit en de informatie-uitwisseling van dit GMD'. Huisartsenpraktijken zullen ondersteuning krijgen en ook huisartsenwachtposten krijgen extra financiering. Teleconsultatie, wat nu vooral toegepast werd in verband met corona, zou in de toekomst structureel verankerd worden in huisartsenpraktijken.

Voor wat de specialisten betreft, verwijst Demyttenaere naar de mogelijkheid in de toekomst -er moet nog een wetswijziging komen- om een CT-scan of MR-scan in het ziekenhuis aan geconventioneerd tarief te vragen. Ook de mogelijkheid om bij de specialist een lastenraming te vragen vanaf een bepaald bedrag, wordt positief onthaald door de socialistische mutualiteiten. Maar ook hier is eerst nog een wetswijziging nodig.

Om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor medische groepen te verhogen, wordt een budget vrijgemaakt van 5,5 miljoen euro. 'In de loop van 2022 zal een werkgroep zich over voorstellen buigen, maar het gaat toch om een mooi bedrag', aldus Demyttenaere.

Luc Van Gorp van de Christelijke Mutualiteit (CM) is dan weer tevreden over het feit dat het tariefakkoord zich inschrijft in een meerjarenvisie voor gezondheidszorg. Ook het feit dat artsen akkoord gaan om transversaal, over de sectoren heen, te werken noemt hij 'historisch'. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorgtrajecten voor kinderen met obesitas. 'Daarbij is in de eerste plaats de huisarts aan zet, maar kan bijvoorbeeld ook samengewerkt worden met diëtisten. Dat lijkt logisch, maar die erkenning is belangrijk.' Tot slot verwijst de CM-voorzitter naar een geplande modernisering van de commissie 'medicomut'. Die zou een betere afspiegeling moeten vormen van de samenleving en meer mensen uit de praktijk moeten bevatten, is het plan.

Het zogenaamde 'medicomut'-akkoord geldt voor de periode 2022-2023.

Stapsgewijs en tegen 2024 zal een raadpleging bij de huisarts 30 euro kosten, maar de terugbetaling stijgt mee, waardoor het remgeld (3 à 4 euro afhankelijk van het globaal medisch dossier (GMD), red.) onveranderd blijft. Dat geldt ook voor raadplegingen bij bepaalde geconventioneerde specialisten zoals gynaecologen. Daar blijft het remgeld onveranderd op 12 euro.Bart Demyttenaere, de directeur van het medisch beleid bij de Socialistische Mutualiteiten, reageert woensdag tevreden op het bereikte akkoord. 'Er zitten een aantal mooie voorstellen in die de patiënt direct of indirect ten goede kunnen komen. Daarnaast zijn we ook tevreden dat dit akkoord de kwaliteit van de zorg kan verbeteren'. Voor wat de geconventioneerde huisartsen betreft bijvoorbeeld, wordt het verbod op het derdebetalersregeling -waarbij de patiënt enkel het remgeld moet betalen- opgeheven, zegt Demyttenaere. 'Ook de vergoeding voor het globaal medisch dossier zal worden verhoogd, net als de kwaliteit en de informatie-uitwisseling van dit GMD'. Huisartsenpraktijken zullen ondersteuning krijgen en ook huisartsenwachtposten krijgen extra financiering. Teleconsultatie, wat nu vooral toegepast werd in verband met corona, zou in de toekomst structureel verankerd worden in huisartsenpraktijken. Voor wat de specialisten betreft, verwijst Demyttenaere naar de mogelijkheid in de toekomst -er moet nog een wetswijziging komen- om een CT-scan of MR-scan in het ziekenhuis aan geconventioneerd tarief te vragen. Ook de mogelijkheid om bij de specialist een lastenraming te vragen vanaf een bepaald bedrag, wordt positief onthaald door de socialistische mutualiteiten. Maar ook hier is eerst nog een wetswijziging nodig.Om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor medische groepen te verhogen, wordt een budget vrijgemaakt van 5,5 miljoen euro. 'In de loop van 2022 zal een werkgroep zich over voorstellen buigen, maar het gaat toch om een mooi bedrag', aldus Demyttenaere. Luc Van Gorp van de Christelijke Mutualiteit (CM) is dan weer tevreden over het feit dat het tariefakkoord zich inschrijft in een meerjarenvisie voor gezondheidszorg. Ook het feit dat artsen akkoord gaan om transversaal, over de sectoren heen, te werken noemt hij 'historisch'. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorgtrajecten voor kinderen met obesitas. 'Daarbij is in de eerste plaats de huisarts aan zet, maar kan bijvoorbeeld ook samengewerkt worden met diëtisten. Dat lijkt logisch, maar die erkenning is belangrijk.' Tot slot verwijst de CM-voorzitter naar een geplande modernisering van de commissie 'medicomut'. Die zou een betere afspiegeling moeten vormen van de samenleving en meer mensen uit de praktijk moeten bevatten, is het plan. Het zogenaamde 'medicomut'-akkoord geldt voor de periode 2022-2023.