Zoals bekend proberen Georges-Louis Bouchez (MR), Egbert Lachaert (Open Vld) en Joachim Coens (CD&V) een zogenaamde Arizona-coalitie op de been te brengen. Die bestaat uit de huidige regeringspartijen, uitgebreid met N-VA, sp.a en cdH. Het was uitkijken naar een vergadering met de zes partijen rond de tafel. Het was de ambitie van het trio om die vergadering vandaag te organiseren, maar dat zal dus niet gebeuren. Bij sp.a is men niet te spreken over de gang van zaken. Voorzitter Conner Rousseau had vorige week een eigen nota overgemaakt met de eigen prioriteiten, zoals de versterking van de gezondheidszorg en een grotere fiscale bijdrage van grote vermogens en multinationals. Afgelopen weekend werd ook duidelijk dat Rousseau garanties vroeg van het trio. "Dit is geen serieuze poging om gevolg te geven aan wat er dit weekend was afgesproken, namelijk dat er één op één een vergadering zou komen waarop we inhoudelijke garanties zouden krijgen", luidt het aan de Grasmarkt, waar het sp.a-hoofdkwartier voorlopig nog gevestigd is. "Zij hebben nu gekozen voor een andere weg." De Vlaamse socialisten zijn naar eigen zeggen bereid inhoudelijke gesprekken te voeren, maar willen dus eerst duidelijkheid dat hun eigen verzuchtingen wel degelijk zijn opgenomen in een inhoudelijke nota. "Wij gaan niet meedoen aan Blind Gekocht." CD&V-voorzitter Coens begrijpt de gevoeligheden, maar benadrukt dat de plenaire vergadering niet tot doel had een onderhandeling te starten. Het was de bedoeling een informatieve vergadering te beleggen om kennis te laten nemen van de nota, om iedereen zich ervan te laten vergewissen dat de eigen aandachtspunten geïntegreerd waren, met het oog op eventuele latere gesprekken, legt Coens uit. Volgens de christendemocratische voorzitter werd gekozen voor een plenaire vergadering, omdat het weinig zin zou hebben steeds individueel of bilateraal gesprekken te blijven voeren. Maar de komende tijd zullen het dus opnieuw bilaterale gesprekken zijn die het trio gaat voeren. Overigens was niet alleen sp.a tegen een plenaire vergadering gekant. Na afloop van zijn partijbureau zei ook het cdH dat de tijd nog niet rijp is voor zo'n bijeenkomst. Voorzitter Maxime Prévot had zich er eerder op de dag al over beklaagd dat hij nog maar weinig bij de werkzaamheden betrokken is geweest. En ook na het partijbureau is die mening niet veranderd. "Het cdH betreurt het gebrek aan ernst waarmee het wordt beschouwd. Het stelt zich ook vragen bij de methodologie van het presidentiële trio. Er zijn amper voorbereidende vergaderingen geweest tussen de drie 'informateurs' en het cdH, zoals dat met anderen het geval was, tenzij één enkele vergadering twee weken geleden". De partij vindt het niet kunnen dat ze haar eigen prioriteiten nog niet op tafel heeft kunnen leggen. "Niet iedereen start dus op gelijke voet om een eerste ontmoetingsronde aan te vatten." (Belga)

Zoals bekend proberen Georges-Louis Bouchez (MR), Egbert Lachaert (Open Vld) en Joachim Coens (CD&V) een zogenaamde Arizona-coalitie op de been te brengen. Die bestaat uit de huidige regeringspartijen, uitgebreid met N-VA, sp.a en cdH. Het was uitkijken naar een vergadering met de zes partijen rond de tafel. Het was de ambitie van het trio om die vergadering vandaag te organiseren, maar dat zal dus niet gebeuren. Bij sp.a is men niet te spreken over de gang van zaken. Voorzitter Conner Rousseau had vorige week een eigen nota overgemaakt met de eigen prioriteiten, zoals de versterking van de gezondheidszorg en een grotere fiscale bijdrage van grote vermogens en multinationals. Afgelopen weekend werd ook duidelijk dat Rousseau garanties vroeg van het trio. "Dit is geen serieuze poging om gevolg te geven aan wat er dit weekend was afgesproken, namelijk dat er één op één een vergadering zou komen waarop we inhoudelijke garanties zouden krijgen", luidt het aan de Grasmarkt, waar het sp.a-hoofdkwartier voorlopig nog gevestigd is. "Zij hebben nu gekozen voor een andere weg." De Vlaamse socialisten zijn naar eigen zeggen bereid inhoudelijke gesprekken te voeren, maar willen dus eerst duidelijkheid dat hun eigen verzuchtingen wel degelijk zijn opgenomen in een inhoudelijke nota. "Wij gaan niet meedoen aan Blind Gekocht." CD&V-voorzitter Coens begrijpt de gevoeligheden, maar benadrukt dat de plenaire vergadering niet tot doel had een onderhandeling te starten. Het was de bedoeling een informatieve vergadering te beleggen om kennis te laten nemen van de nota, om iedereen zich ervan te laten vergewissen dat de eigen aandachtspunten geïntegreerd waren, met het oog op eventuele latere gesprekken, legt Coens uit. Volgens de christendemocratische voorzitter werd gekozen voor een plenaire vergadering, omdat het weinig zin zou hebben steeds individueel of bilateraal gesprekken te blijven voeren. Maar de komende tijd zullen het dus opnieuw bilaterale gesprekken zijn die het trio gaat voeren. Overigens was niet alleen sp.a tegen een plenaire vergadering gekant. Na afloop van zijn partijbureau zei ook het cdH dat de tijd nog niet rijp is voor zo'n bijeenkomst. Voorzitter Maxime Prévot had zich er eerder op de dag al over beklaagd dat hij nog maar weinig bij de werkzaamheden betrokken is geweest. En ook na het partijbureau is die mening niet veranderd. "Het cdH betreurt het gebrek aan ernst waarmee het wordt beschouwd. Het stelt zich ook vragen bij de methodologie van het presidentiële trio. Er zijn amper voorbereidende vergaderingen geweest tussen de drie 'informateurs' en het cdH, zoals dat met anderen het geval was, tenzij één enkele vergadering twee weken geleden". De partij vindt het niet kunnen dat ze haar eigen prioriteiten nog niet op tafel heeft kunnen leggen. "Niet iedereen start dus op gelijke voet om een eerste ontmoetingsronde aan te vatten." (Belga)