Al bijna een maand kunnen veel mensen geen verzoek tot bescherming meer indienen en wordt hen het recht op opvang ontzegd. De organisaties roepen de Belgische staat opnieuw op om een einde te maken aan deze schendingen van de rechten. Bij de organisaties zijn onder meer Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Artsen zonder Grenzen (AZG) België en Dokters van de Wereld. 'Een zeer beperkt aantal mensen kan zich op dit moment dagelijks aanmelden in het Klein Kasteeltje. In de eerste plaats wordt er gekeken naar mensen met een zichtbaar 'kwetsbaar profiel'.

De anderen, die elke dag talrijker worden, worden op straat achtergelaten, zonder de mogelijkheid hun asielaanvraag te registreren, zonder de opvang te krijgen waarop zij recht hebben en zonder enige informatie te krijgen', stellen de organisaties in een mededeling. 'Vandaag stonden er meer dan 400 mensen aan de poort van het Klein Kasteeltje', zegt Elias Van Dingenen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 'Het ging onder meer om 40 niet-begeleide minderjarigen, 144 mensen in familieverband en 250 alleenstaande mannen. Deze laatste groep kon geen asielaanvraag indienen, en kreeg geen opvangplaats. Dit betekent nog maar eens een nacht op straat, hoewel zij recht hebben op opvang.'

De voorbije vijf dagen, 11 tot en met 15 november waren de asieldiensten gesloten omwille van de feestdagen en het weekend. De dagen voordien was de situatie aan het Klein Kasteeltje al even schrijnend, aldus Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 'Woensdag 10 november stonden meer dan 200 mensen aan de deuren maar opnieuw kregen enkel families toegang tot het het opvangnetwerk. Alleenstaande mannen kregen geen plaats, 80 mensen kregen ook geen opvang.

Ook op 9 november kregen alleenstaande mannen geen opvang, net zomin als de dagen voordien. Ook op 3 november stonden er een 400-tal mensen aan de deuren, waarvan 35 gezinnen, 40 niet-begeleide minderjarigen en ongeveer 215 alleenstaande mannen. Ook toen maakten die mannen geen enkele kans op een opvangplaats.'

'De federale regering heeft de creatie van 5.400 bufferplaatsen aangekondigd', klinkt het verder bij de verschillende organisaties. 'Maar ondanks de urgentie van de situatie wordt geen onmiddellijke oplossing overwogen om de betrokken mensen op te vangen. Opnieuw handelt de staat in strijd met de Belgische en Europese wetgeving inzake asiel en opvang. Het registreren van asielaanvragen en het bieden van een verblijfplaats aan asielzoekers tijdens hun procedure is een verplichting.'

Er is dringend nood aan een toekomstvisie voor het asielbeleid, aldus nog de woordvoerder van Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 'Deze situatie is cyclisch. De enige verklaring voor de bijna permanente verzadiging van het ontvangnet is het slechte beheer ervan. Duizenden plaatsen worden gesloten en gekwalificeerd personeel wordt ontslagen zodra het aantal aankomsten afneemt, plaatsen worden heropend en met spoed opnieuw in dienst genomen wanneer het aantal aankomsten toeneemt. De enige oplossing is een duurzaam opvangnetwerk uitbouwen.'

Al bijna een maand kunnen veel mensen geen verzoek tot bescherming meer indienen en wordt hen het recht op opvang ontzegd. De organisaties roepen de Belgische staat opnieuw op om een einde te maken aan deze schendingen van de rechten. Bij de organisaties zijn onder meer Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Artsen zonder Grenzen (AZG) België en Dokters van de Wereld. 'Een zeer beperkt aantal mensen kan zich op dit moment dagelijks aanmelden in het Klein Kasteeltje. In de eerste plaats wordt er gekeken naar mensen met een zichtbaar 'kwetsbaar profiel'. De anderen, die elke dag talrijker worden, worden op straat achtergelaten, zonder de mogelijkheid hun asielaanvraag te registreren, zonder de opvang te krijgen waarop zij recht hebben en zonder enige informatie te krijgen', stellen de organisaties in een mededeling. 'Vandaag stonden er meer dan 400 mensen aan de poort van het Klein Kasteeltje', zegt Elias Van Dingenen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 'Het ging onder meer om 40 niet-begeleide minderjarigen, 144 mensen in familieverband en 250 alleenstaande mannen. Deze laatste groep kon geen asielaanvraag indienen, en kreeg geen opvangplaats. Dit betekent nog maar eens een nacht op straat, hoewel zij recht hebben op opvang.' De voorbije vijf dagen, 11 tot en met 15 november waren de asieldiensten gesloten omwille van de feestdagen en het weekend. De dagen voordien was de situatie aan het Klein Kasteeltje al even schrijnend, aldus Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 'Woensdag 10 november stonden meer dan 200 mensen aan de deuren maar opnieuw kregen enkel families toegang tot het het opvangnetwerk. Alleenstaande mannen kregen geen plaats, 80 mensen kregen ook geen opvang. Ook op 9 november kregen alleenstaande mannen geen opvang, net zomin als de dagen voordien. Ook op 3 november stonden er een 400-tal mensen aan de deuren, waarvan 35 gezinnen, 40 niet-begeleide minderjarigen en ongeveer 215 alleenstaande mannen. Ook toen maakten die mannen geen enkele kans op een opvangplaats.' 'De federale regering heeft de creatie van 5.400 bufferplaatsen aangekondigd', klinkt het verder bij de verschillende organisaties. 'Maar ondanks de urgentie van de situatie wordt geen onmiddellijke oplossing overwogen om de betrokken mensen op te vangen. Opnieuw handelt de staat in strijd met de Belgische en Europese wetgeving inzake asiel en opvang. Het registreren van asielaanvragen en het bieden van een verblijfplaats aan asielzoekers tijdens hun procedure is een verplichting.' Er is dringend nood aan een toekomstvisie voor het asielbeleid, aldus nog de woordvoerder van Vluchtelingenwerk Vlaanderen: 'Deze situatie is cyclisch. De enige verklaring voor de bijna permanente verzadiging van het ontvangnet is het slechte beheer ervan. Duizenden plaatsen worden gesloten en gekwalificeerd personeel wordt ontslagen zodra het aantal aankomsten afneemt, plaatsen worden heropend en met spoed opnieuw in dienst genomen wanneer het aantal aankomsten toeneemt. De enige oplossing is een duurzaam opvangnetwerk uitbouwen.'