Oost-Vlaams gouverneur André Denys kreeg het eerste exemplaar overhandigd van Julie Clément (Kortom-voorzitter) en hoofdcommissaris Steven De Smet (Kortom-bestuurder en domeinexpert sociale media Politezone Gent). "De analyses en inzichten over het gebruik van sociale media in de weken na de Pukkelpopgebeurtenis waren interessant en vernieuwend, maar we wilden niet dat die kennis disparaat bleef", aldus Julie Clément. "Daarom hebben we de analyses en inzichten vertaald naar een beleidsvoorstel". Een 43 leden tellende multidisciplinaire expertengoep formuleerde thematische voorstellen rond organisatie, integratie, monitoring, middelen en afspraken voor iedereen die in crisissituaties een rol speelt. "Het is ook belangrijk dat de burger zelfredzaam wordt", aldus Clément. "Elke burger kan zich voorbereiden op crisissen en zelf actie ondernemen tijdens een crisis." Een aantal tips voor burgers: de accounts van de officiële instanties volgen voor correcte informatie, zich inschrijven op voorstellen van overheid of organisatoren om op de hoogte te blijven van noodsituaties, netwerken niet belasten met het versturen van grote databestanden, hashtag verwijderen bij retweeten om de informatiestroom niet te belasten, checken welke hashtag of safehouse er bestaat vooraleer een nieuwe te maken en in je Facebook-status aangeven dat je oké bent. (KAV)

Oost-Vlaams gouverneur André Denys kreeg het eerste exemplaar overhandigd van Julie Clément (Kortom-voorzitter) en hoofdcommissaris Steven De Smet (Kortom-bestuurder en domeinexpert sociale media Politezone Gent). "De analyses en inzichten over het gebruik van sociale media in de weken na de Pukkelpopgebeurtenis waren interessant en vernieuwend, maar we wilden niet dat die kennis disparaat bleef", aldus Julie Clément. "Daarom hebben we de analyses en inzichten vertaald naar een beleidsvoorstel". Een 43 leden tellende multidisciplinaire expertengoep formuleerde thematische voorstellen rond organisatie, integratie, monitoring, middelen en afspraken voor iedereen die in crisissituaties een rol speelt. "Het is ook belangrijk dat de burger zelfredzaam wordt", aldus Clément. "Elke burger kan zich voorbereiden op crisissen en zelf actie ondernemen tijdens een crisis." Een aantal tips voor burgers: de accounts van de officiële instanties volgen voor correcte informatie, zich inschrijven op voorstellen van overheid of organisatoren om op de hoogte te blijven van noodsituaties, netwerken niet belasten met het versturen van grote databestanden, hashtag verwijderen bij retweeten om de informatiestroom niet te belasten, checken welke hashtag of safehouse er bestaat vooraleer een nieuwe te maken en in je Facebook-status aangeven dat je oké bent. (KAV)