Volgens Lode Vereeck wil N-VA niet dat de Senaat nog betrokken wordt bij het comité. Vereeck spreekt van "kinderachtige spelletjes" en roept op het comité te deblokkeren. N-VA-senator Annick De Ridder reageert wat verbaasd: "Misschien moet Vereeck eens in zijn eigen partij afstemmen, want Open Vld heeft in de Kamer mee een voorstel ingediend dat voorziet dat het Comité Wetsevaluatie zich beperkt tot de Kamer".

Het Comité Wetsevaluatie werd in 2007 opgericht om de federale wetgeving te evalueren en de kwaliteit ervan te verbeteren. Vereeck: "Het gebeurt immers dat wetten in de praktijk voor problemen zorgen: de teksten zijn te ingewikkeld, er zijn lacunes of tegenstrijdigheden, of de wetten zijn verouderd en niet aangepast aan de situaties die ze verondersteld worden te regelen.

'N-VA wil niet dat Senaat nog betrokken wordt'

Kortom, het Comité tracht inefficiënte wetten op te sporen, te verbeteren of af te schaffen". Maar het comité, dat paritair is samengesteld uit volksvertengewoordigers en senatoren, ligt al anderhalf jaar op zijn gat. Volgens Vereeck komt dat omdat de N-VA niet wil dat de Senaat nog betrokken wordt. "Het argument van N-VA luidt dat de deelstaten zich niet te moeien hebben met federale wetgeving en dat het Comité vooral een doorgeefluik is. Beide argumenten houden geen steek.

De inbreng van de deelstaten bij de evaluatie van federale wetgeving die een grote impact heeft op het regionale niveau is juist erg nuttig, om niet te zeggen cruciaal. En het Comité kan de wetsevaluatie ook zelf uitvoeren, in plaats van uit te besteden aan andere commissies. Daarvoor zijn voldoende juridische kennis en technieken in huis".

'Kinderachtige spelletjes'

Volgens Vereeck zit de echte reden van de blokkering bij het feit dat de N-VA ook de Senaat "blokkeert". Vereeck: "N-VA wil niet dat de Senaat ook maar op enerlei wijze haar nuttigheid zou kunnen bewijzen, zodat ze in 2019 kan worden afgeschaft wegens gebrek aan nuttigheid." De Open Vld-senator spreekt van "kinderachtige spelletjes".

"Het kan mij niet schelen of het Comité Wetsevaluatie bicameraal of monocameraal is, als het er maar is en functioneert. (...) Kwalitatieve wetgeving is trouwens te belangrijk voor de economische groei en welvaart om er politieke spelletjes mee te spelen. Dus: stop de blokkering en vooruit met de geit!", besluit Vereeck. Bij N-VA reageert men verbaasd op de kritiek van Vereeck.

Senator Annick De Ridder: "Ik vind de uitspraken van Vereeck wel eigenaardig. Zijn partijgenoot Patrick Dewael heeft in de Kamer namelijk samen met de andere meerderheidspartijen een voorstel ingediend dat voorziet dat het Comité Wetsevaluatie wordt voorbehouden voor de Kamer, met name omdat de Senaat quasi geen wetgevende bevoegdheden meer heeft". (Belga/NSK)

Volgens Lode Vereeck wil N-VA niet dat de Senaat nog betrokken wordt bij het comité. Vereeck spreekt van "kinderachtige spelletjes" en roept op het comité te deblokkeren. N-VA-senator Annick De Ridder reageert wat verbaasd: "Misschien moet Vereeck eens in zijn eigen partij afstemmen, want Open Vld heeft in de Kamer mee een voorstel ingediend dat voorziet dat het Comité Wetsevaluatie zich beperkt tot de Kamer". Het Comité Wetsevaluatie werd in 2007 opgericht om de federale wetgeving te evalueren en de kwaliteit ervan te verbeteren. Vereeck: "Het gebeurt immers dat wetten in de praktijk voor problemen zorgen: de teksten zijn te ingewikkeld, er zijn lacunes of tegenstrijdigheden, of de wetten zijn verouderd en niet aangepast aan de situaties die ze verondersteld worden te regelen.'N-VA wil niet dat Senaat nog betrokken wordt' Kortom, het Comité tracht inefficiënte wetten op te sporen, te verbeteren of af te schaffen". Maar het comité, dat paritair is samengesteld uit volksvertengewoordigers en senatoren, ligt al anderhalf jaar op zijn gat. Volgens Vereeck komt dat omdat de N-VA niet wil dat de Senaat nog betrokken wordt. "Het argument van N-VA luidt dat de deelstaten zich niet te moeien hebben met federale wetgeving en dat het Comité vooral een doorgeefluik is. Beide argumenten houden geen steek.De inbreng van de deelstaten bij de evaluatie van federale wetgeving die een grote impact heeft op het regionale niveau is juist erg nuttig, om niet te zeggen cruciaal. En het Comité kan de wetsevaluatie ook zelf uitvoeren, in plaats van uit te besteden aan andere commissies. Daarvoor zijn voldoende juridische kennis en technieken in huis". 'Kinderachtige spelletjes' Volgens Vereeck zit de echte reden van de blokkering bij het feit dat de N-VA ook de Senaat "blokkeert". Vereeck: "N-VA wil niet dat de Senaat ook maar op enerlei wijze haar nuttigheid zou kunnen bewijzen, zodat ze in 2019 kan worden afgeschaft wegens gebrek aan nuttigheid." De Open Vld-senator spreekt van "kinderachtige spelletjes"."Het kan mij niet schelen of het Comité Wetsevaluatie bicameraal of monocameraal is, als het er maar is en functioneert. (...) Kwalitatieve wetgeving is trouwens te belangrijk voor de economische groei en welvaart om er politieke spelletjes mee te spelen. Dus: stop de blokkering en vooruit met de geit!", besluit Vereeck. Bij N-VA reageert men verbaasd op de kritiek van Vereeck.Senator Annick De Ridder: "Ik vind de uitspraken van Vereeck wel eigenaardig. Zijn partijgenoot Patrick Dewael heeft in de Kamer namelijk samen met de andere meerderheidspartijen een voorstel ingediend dat voorziet dat het Comité Wetsevaluatie wordt voorbehouden voor de Kamer, met name omdat de Senaat quasi geen wetgevende bevoegdheden meer heeft". (Belga/NSK)