Door de tegenvallende groei en inflatie zal de federale dotatie volgens Muyters met 319 miljoen euro verminderen. Dat gat zal zeker niet gedicht kunnen worden door de meevallers, zoals een aantal facturen, die pas dit jaar verwacht werden, maar eind 2012 reeds betaald werden. Die mededeling is Lode Vereeck in het verkeerde keelgat geschoten. Dat betekende immers dat "wel voldoende geld was om bijkomende scholen te financieren. Het begrotingsresultaat in 2012 is immers nog gekrompen door het vooruitschuiven van facturen. Muyters weigert al maanden om de monitoringrapporten ter beschikking te stellen aan het Vlaams parlement, waarschijnlijk om zijn eigen verantwoordelijkheid te verdoezelen", veronderstelt de LDD-fractieleider. Volgens hem wil Muyters op korte termijn steeds een begrotingsevenwicht bereiken, maar heeft hij duidelijk geen visie op langere termijn. "De misrekening die eind 2012 heeft plaatsgevonden, getuigt van compleet wanbeleid, dat ten koste gaat van leerlingen die geen plaats vinden in scholen. N-VA zou zich beter bezighouden met accuraat cijferwerk in plaats van met opiniepeilingen", besluit Vereeck. (AHO)

Door de tegenvallende groei en inflatie zal de federale dotatie volgens Muyters met 319 miljoen euro verminderen. Dat gat zal zeker niet gedicht kunnen worden door de meevallers, zoals een aantal facturen, die pas dit jaar verwacht werden, maar eind 2012 reeds betaald werden. Die mededeling is Lode Vereeck in het verkeerde keelgat geschoten. Dat betekende immers dat "wel voldoende geld was om bijkomende scholen te financieren. Het begrotingsresultaat in 2012 is immers nog gekrompen door het vooruitschuiven van facturen. Muyters weigert al maanden om de monitoringrapporten ter beschikking te stellen aan het Vlaams parlement, waarschijnlijk om zijn eigen verantwoordelijkheid te verdoezelen", veronderstelt de LDD-fractieleider. Volgens hem wil Muyters op korte termijn steeds een begrotingsevenwicht bereiken, maar heeft hij duidelijk geen visie op langere termijn. "De misrekening die eind 2012 heeft plaatsgevonden, getuigt van compleet wanbeleid, dat ten koste gaat van leerlingen die geen plaats vinden in scholen. N-VA zou zich beter bezighouden met accuraat cijferwerk in plaats van met opiniepeilingen", besluit Vereeck. (AHO)