Precies een jaar geleden kreeg ik van Bird In Flight, een Russische fotografiewebsite, de opdracht om de nasleep van de aanslagen in Brussel te documenteren. Ik ging naar de Beurs, waar heel wat mensen spontaan waren samengekomen om hun medeleven te betuigen aan de slachtoffers. De sfeer was sereen, maar niet neerslachtig. Overal werden slogans op de grond geschreven, bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Later zou het bloementapijt aan het Beursplein uitgroeien tot het symbool van het verdriet om de slachtoffers van de aanslagen, maar vooral ook tot dat van de hoop, veerkrachtigheid en solidaritei...