Om risico's bij overstromingen van de Maas te vermijden, worden er gefaseerd in de hele omgeving ingrijpende werken uitgevoerd. In de komende jaren is het gebied Boyen-Veurzen aan de beurt. Het gaat om een terrein van 70 hectare dat gelegen is tussen de grindplassen van Negenoord, en Bichterweerd, de Maas en de Winterdijk. Omdat de bedding van de Maas op deze plaats erg smal is, kan dit bij hoog water tot overlast leiden. Daarom wordt deze flessenhals opgelost door de bedding ongeveer 4 meter te verlagen, waardoor het water minder hoog komt te staan. De werken verhogen de algemene veiligheid bij hoog water aanzienlijk, aangezien er meer dan 10.000 mensen wonen in een gebied dat onder het huidige waterpeil ligt. Bijkomende werken die in deze fase worden voorzien, zijn de verlaging van de bedding aan de Zomerdijk en de aanleg van een nieuwe weg. Die moet dienen om het vrachtverkeer, dat het zand en grind afvoert, niet door de dorpskernen te laten rijden. Het einde van de werken is voorzien voor 2019. Voor omwonenden is er een infopunt opgericht bij de Sector Stedelijke Ontwikkeling van de stad Dilsen-Stokkem. (Belga)

Om risico's bij overstromingen van de Maas te vermijden, worden er gefaseerd in de hele omgeving ingrijpende werken uitgevoerd. In de komende jaren is het gebied Boyen-Veurzen aan de beurt. Het gaat om een terrein van 70 hectare dat gelegen is tussen de grindplassen van Negenoord, en Bichterweerd, de Maas en de Winterdijk. Omdat de bedding van de Maas op deze plaats erg smal is, kan dit bij hoog water tot overlast leiden. Daarom wordt deze flessenhals opgelost door de bedding ongeveer 4 meter te verlagen, waardoor het water minder hoog komt te staan. De werken verhogen de algemene veiligheid bij hoog water aanzienlijk, aangezien er meer dan 10.000 mensen wonen in een gebied dat onder het huidige waterpeil ligt. Bijkomende werken die in deze fase worden voorzien, zijn de verlaging van de bedding aan de Zomerdijk en de aanleg van een nieuwe weg. Die moet dienen om het vrachtverkeer, dat het zand en grind afvoert, niet door de dorpskernen te laten rijden. Het einde van de werken is voorzien voor 2019. Voor omwonenden is er een infopunt opgericht bij de Sector Stedelijke Ontwikkeling van de stad Dilsen-Stokkem. (Belga)