Het KCE maakte een staat op van de huidige situatie in België en ging na hoe meer ingrepen kunnen verschuiven van een 'klassieke' ziekenhuisopname naar dagchirurgie. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil daar in het kader van de ziekenhuishervorming meer op inzetten. De gezondheidstoestand van de patiënt en het soort ingreep is eerst en vooral bepalend. Voor een cataractoperatie kunnen de meeste patiënten (95 pct) in ons land vandaag dezelfde dag nog naar huis. Voor andere ingrepen, zoals voor galblaasverwijderingen, is er nog ruimte voor verbetering, stelt het KCE. Er zijn ook grote verschillen tussen ziekenhuizen voor veel ingrepen. Voor het verwijderen van keel- en neusamandelen schommelt het percentages dagchirurgie tussen 2,7 pct en 100 pct, voor niersteenvergruizingen tussen 0 pct en 99,4 pct en voor het vrijmaken van de carpale tunnel aan de pols tussen 42,9 pct en 100 pct. Tijdens het onderzoek legde het KCE de cijfers over dagchirurgie voor aan 11 werkgroepen van chirurgen en anesthesisten. "Volgens hen heeft de grote variatie tussen ziekenhuizen o.a. te maken met de 'macht der gewoonte'. Wat voor de ene clinicus de belangrijkste reden is om een patiënt in het ziekenhuis te laten overnachten, is dat duidelijk niet voor de andere, bijvoorbeeld het al dan niet intraveneus toedienen van antibiotica en het plaatsen van een drain gedurende 24 uur na de operatie." Het huidige complexe financieringssysteem vormt veruit de grootste belemmering voor een verdere uitbreiding van dagchirurgie. "We kunnen stellen dat het huidige complexe en incoherente financieringssysteem voor dagchirurgie veruit de grootste belemmering vormt voor een uitbreiding ervan, omdat het vaak de ziekenhuizen financieel penaliseert. Het systeem is onder andere gebaseerd op lijsten met ingrepen, die in aanmerking kunnen komen voor dagchirurgie, maar deze lijsten zijn ondertussen verouderd". Het KCE beveelt daarom één enkel transparant systeem aan, dat dagopname financieel aanmoedigt. (Belga)

Het KCE maakte een staat op van de huidige situatie in België en ging na hoe meer ingrepen kunnen verschuiven van een 'klassieke' ziekenhuisopname naar dagchirurgie. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil daar in het kader van de ziekenhuishervorming meer op inzetten. De gezondheidstoestand van de patiënt en het soort ingreep is eerst en vooral bepalend. Voor een cataractoperatie kunnen de meeste patiënten (95 pct) in ons land vandaag dezelfde dag nog naar huis. Voor andere ingrepen, zoals voor galblaasverwijderingen, is er nog ruimte voor verbetering, stelt het KCE. Er zijn ook grote verschillen tussen ziekenhuizen voor veel ingrepen. Voor het verwijderen van keel- en neusamandelen schommelt het percentages dagchirurgie tussen 2,7 pct en 100 pct, voor niersteenvergruizingen tussen 0 pct en 99,4 pct en voor het vrijmaken van de carpale tunnel aan de pols tussen 42,9 pct en 100 pct. Tijdens het onderzoek legde het KCE de cijfers over dagchirurgie voor aan 11 werkgroepen van chirurgen en anesthesisten. "Volgens hen heeft de grote variatie tussen ziekenhuizen o.a. te maken met de 'macht der gewoonte'. Wat voor de ene clinicus de belangrijkste reden is om een patiënt in het ziekenhuis te laten overnachten, is dat duidelijk niet voor de andere, bijvoorbeeld het al dan niet intraveneus toedienen van antibiotica en het plaatsen van een drain gedurende 24 uur na de operatie." Het huidige complexe financieringssysteem vormt veruit de grootste belemmering voor een verdere uitbreiding van dagchirurgie. "We kunnen stellen dat het huidige complexe en incoherente financieringssysteem voor dagchirurgie veruit de grootste belemmering vormt voor een uitbreiding ervan, omdat het vaak de ziekenhuizen financieel penaliseert. Het systeem is onder andere gebaseerd op lijsten met ingrepen, die in aanmerking kunnen komen voor dagchirurgie, maar deze lijsten zijn ondertussen verouderd". Het KCE beveelt daarom één enkel transparant systeem aan, dat dagopname financieel aanmoedigt. (Belga)