Voor de minister van Werk en Economie is "budgettaire discipline absoluut nodig". Peeters verwijst daarbij naar het verslag van de Nationale Bank, dat aanhaalt dat de begrotingsdoelstellingen voor 2015 niet bereikt zijn. Ondanks de forse daling van de primaire uitgaven daalden de overheidsontvangsten even sterk. Vooral de ontvangsten van btw en vennootschapsbelasting vielen sterk terug, luidt het. "De NBB wijst er op dat het wegwerken van het structureel begrotingstekort cruciaal is om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te waarborgen. Bovendien zal een aangehouden budgettaire discipline leiden tot meer vertrouwen bij de ondernemingen en burgers in dit land, waardoor deze ook meer zullen investeren en consumeren", aldus een mededeling van minister Peeters. "Het goed beheer van de overheidsfinanciën is een taak van elke overheid en derhalve van elke deelsector of entiteit". Vicepremier Peeters merkt op dat de Nationale Bank lovende woorden heeft over de inspanningen van de regering voor de concurrentiekracht en de werkgelegenheid, "die duidelijk reeds hun effect hebben en de komende jaren pas echt op snelheid komen". Wat betreft de vluchtelingenproblematiek, sluit de regering zich aan bij het pleidooi van de Nationale Bank om in te zetten op nieuwkomers en laaggeschoolden op de arbeidsmarkt. Peeters herinnert eraan dat de ploeg-Michel het mogelijk heeft gemaakt dat asielzoekers vier maanden na hun aankomst en registratie in ons land, toegang tot de arbeidsmarkt krijgen. "Als vluchtelingen hier sneller aan het werk kunnen, is dat goed voor hun integratie, het maakt een zelfstandig leven mogelijk en ze dragen op die manier ook bij aan de sociale zekerheid", zegt Peeters. De minister staat ook stil bij de pensioenhervorming en de discussie over 'werkbaar werk'. "Deze regering is een activeringsregering, maar langer werken is enkel mogelijk als we die job ook werkbaar en wendbaar houden. Dat is niet toevallig een absolute prioriteit binnen mijn beleid als minister van Werk". (Belga)

Voor de minister van Werk en Economie is "budgettaire discipline absoluut nodig". Peeters verwijst daarbij naar het verslag van de Nationale Bank, dat aanhaalt dat de begrotingsdoelstellingen voor 2015 niet bereikt zijn. Ondanks de forse daling van de primaire uitgaven daalden de overheidsontvangsten even sterk. Vooral de ontvangsten van btw en vennootschapsbelasting vielen sterk terug, luidt het. "De NBB wijst er op dat het wegwerken van het structureel begrotingstekort cruciaal is om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te waarborgen. Bovendien zal een aangehouden budgettaire discipline leiden tot meer vertrouwen bij de ondernemingen en burgers in dit land, waardoor deze ook meer zullen investeren en consumeren", aldus een mededeling van minister Peeters. "Het goed beheer van de overheidsfinanciën is een taak van elke overheid en derhalve van elke deelsector of entiteit". Vicepremier Peeters merkt op dat de Nationale Bank lovende woorden heeft over de inspanningen van de regering voor de concurrentiekracht en de werkgelegenheid, "die duidelijk reeds hun effect hebben en de komende jaren pas echt op snelheid komen". Wat betreft de vluchtelingenproblematiek, sluit de regering zich aan bij het pleidooi van de Nationale Bank om in te zetten op nieuwkomers en laaggeschoolden op de arbeidsmarkt. Peeters herinnert eraan dat de ploeg-Michel het mogelijk heeft gemaakt dat asielzoekers vier maanden na hun aankomst en registratie in ons land, toegang tot de arbeidsmarkt krijgen. "Als vluchtelingen hier sneller aan het werk kunnen, is dat goed voor hun integratie, het maakt een zelfstandig leven mogelijk en ze dragen op die manier ook bij aan de sociale zekerheid", zegt Peeters. De minister staat ook stil bij de pensioenhervorming en de discussie over 'werkbaar werk'. "Deze regering is een activeringsregering, maar langer werken is enkel mogelijk als we die job ook werkbaar en wendbaar houden. Dat is niet toevallig een absolute prioriteit binnen mijn beleid als minister van Werk". (Belga)