Verdediging Van Langenhove blijft zich verzetten tegen samenstelling rechtbank

Dries Van Langenhove op 12 september. © Belga

In de zaak rond Schild & Vrienden, waarbij oprichter Dries Van Langenhove en zes medeverdachten zich moeten verantwoorden voor onder meer inbreuken op de racismewetgeving en negationisme, blijft de advocaat van Van Langenhove zich verzetten tegen de samenstelling van de rechtbank. Het Gentse parket-generaal kreeg van de verdediging de vraag om cassatieberoep aan te tekenen tegen de beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, die na het verdelingsincident de zaak toekende aan dezelfde rechters die het dossier voorheen behandelden.

Het parket van Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van een “Pano”-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. In juni 2019 werd Dries Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. Hij werd door de raadkamer buiten vervolging gesteld voor negationisme, maar hij werd verwezen naar de correctionele rechtbank voor inbreuken op de racisme- en de wapenwetgeving. Tegen de buitenvervolgingstelling voor negationisme werd beroep aangetekend door twee burgerlijke partijen, en de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde dat hij zich toch voor negationisme moet verantwoorden. 

De Gentse correctionele rechtbank stelde de zaak rond Schild & Vrienden begin september onbepaald uit omdat de verdediging van Dries Van Langenhove de samenstelling van de rechtbank aanvocht. Volgens Hans Rieder, de advocaat van Van Langenhove, zou rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe bewust niet gezeteld hebben in de raadkamer, zodat hij de zaak ten gronde voor de correctionele rechtbank kan beoordelen. Van den Berghe stelde vast dat er een verdelingsincident was, waardoor de voorzitter van de Gentse afdeling van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen moest oordelen of de zaak anders moest toegewezen worden.

De voorzitter besliste dat de zaak toegekend blijft aan dezelfde kamer en dezelfde rechters die het dossier voorheen behandelden. “Tegen deze beschikking staat, buiten de voorziening van de procureur-generaal bij het hof van beroep voor het Hof van Cassatie (..) geen rechtsmiddel open”, stelt de wet. Advocaat Rieder vroeg ook aan het Gentse parket-generaal om cassatieberoep aan te tekenen tegen de beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, omdat hij ervan overtuigd blijft dat de samenstelling onwettig zou gebeurd zijn.    

Het parket-generaal ziet dat anders en heeft beslist geen cassatieberoep aan te tekenen. Op de zitting dinsdag moet blijken of Van Langenhove en Rieder zich daarbij neerleggen. De partijen werden na het verdelingsincident opnieuw gedagvaard voor de zitting van 10 oktober, maar het is afwachten of er gepleit zal worden. De verdediging van Van Langenhove heeft over de grond van de zaak nog niets op papier gezet heeft, waardoor er nieuwe conclusietermijnen opgelegd kunnen worden om besluiten uit te wisselen.    

Als advocaat Rieder ook een wrakingsverzoek indient tegen Van den Berghe, volgt er nog verder uitstel. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen had in zijn beschikking gesteld dat het verdelingsincident gebruikt werd ‘als verkapte poging tot wraking’, maar het indienen van een formeel wrakingsverzoek blijft mogelijk.

De verdediging verwees eerder naar andere rechtszaken waarin Rieder optrad met Van den Berghe als rechter. In 2021 diende Rieder met zijn cliënt Jeff Hoeyberghs een verzoekschrift tot wraking in tegen de voorzitter, omdat die de zaak niet wou uitstellen. Rieder sprak toen van ‘een duidelijk misprijzen tegenover een van de partijen die voor hem moeten verschijnen’, maar het hof van beroep en uiteindelijk het Hof van Cassatie wezen het wrakingsverzoek af.    

Advocaat Rieder is niet bereikbaar voor een reactie. De meeste andere partijen zijn klaar om het dossier te behandelen en er werd een grotere zittingszaal voorzien voor de zaak, maar dinsdagmorgen wordt pas duidelijk of het proces kan doorgaan.

Partner Content