"Mijn cliënt is een psychische instorting nabij", aldus Trotta's raadsman Pol Vandemeulebroucke. "Al zestien maanden lang ondergaat hij een individueel bijzonder veiligheidsregime omdat - zo wordt er beweerd - hij op geen enkele andere manier beschermd kan worden. Een maand na zijn aanhouding waren er al dreigementen van een medegedetineerde. De dreigingen naar mijn cliënt zijn nog niet afgenomen, een versoepeling van het regime is nog altijd niet aan de orde." Volgens de advocaat is de situatie niet langer houdbaar. "Vandaar dat wij de Belgische Staat - meer bepaald de federale overheidsdienst Justitie, vertegenwoordigd door de minister van Justitie - in kort geding dagvaarden. Mijn cliënt is wanhopig op zoek naar een manier om verlost te worden uit deze onmenselijke, eenzame opsluiting, in een cel zonder enig vooruitzicht op verandering in zijn situatie." Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia Liskova werden op 27 augustus 2015 klemgereden in Opglabbeek. Het kwam tot een schietpartij, waarbij Aquino het leven liet. Zijn vrouw kon zich uit de voeten maken en bleef ongedeerd. (Belga)

"Mijn cliënt is een psychische instorting nabij", aldus Trotta's raadsman Pol Vandemeulebroucke. "Al zestien maanden lang ondergaat hij een individueel bijzonder veiligheidsregime omdat - zo wordt er beweerd - hij op geen enkele andere manier beschermd kan worden. Een maand na zijn aanhouding waren er al dreigementen van een medegedetineerde. De dreigingen naar mijn cliënt zijn nog niet afgenomen, een versoepeling van het regime is nog altijd niet aan de orde." Volgens de advocaat is de situatie niet langer houdbaar. "Vandaar dat wij de Belgische Staat - meer bepaald de federale overheidsdienst Justitie, vertegenwoordigd door de minister van Justitie - in kort geding dagvaarden. Mijn cliënt is wanhopig op zoek naar een manier om verlost te worden uit deze onmenselijke, eenzame opsluiting, in een cel zonder enig vooruitzicht op verandering in zijn situatie." Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia Liskova werden op 27 augustus 2015 klemgereden in Opglabbeek. Het kwam tot een schietpartij, waarbij Aquino het leven liet. Zijn vrouw kon zich uit de voeten maken en bleef ongedeerd. (Belga)