"De raadkamer heeft in haar beslissing erkend dat het rapport niet als een bruikbare aanwijzing van schuld kan gebruikt worden", zegt de advocaat. "Daarmee gaat ze in tegen de onderzoeksrechter die het rapport wel als zodanig beschouwde. Het rapport is dus niet als onregelmatig beschouwd en blijft in het dossier, maar voor de raadkamer is het geen argument om mijn cliënt in de cel te houden. Het parket zal het nu ook moeilijk hebben om het rapport in een eventueel later proces als bewijsmateriaal te gebruiken." Volgens meester de Béco besloot de raadkamer ook nog dat het te vroeg was om de tenlastelegging van diefstal met geweld te veranderen in heling, maar dat dit in een later stadium nog kon gebeuren. (Belga)

"De raadkamer heeft in haar beslissing erkend dat het rapport niet als een bruikbare aanwijzing van schuld kan gebruikt worden", zegt de advocaat. "Daarmee gaat ze in tegen de onderzoeksrechter die het rapport wel als zodanig beschouwde. Het rapport is dus niet als onregelmatig beschouwd en blijft in het dossier, maar voor de raadkamer is het geen argument om mijn cliënt in de cel te houden. Het parket zal het nu ook moeilijk hebben om het rapport in een eventueel later proces als bewijsmateriaal te gebruiken." Volgens meester de Béco besloot de raadkamer ook nog dat het te vroeg was om de tenlastelegging van diefstal met geweld te veranderen in heling, maar dat dit in een later stadium nog kon gebeuren. (Belga)