In nasleep van het zoveelste incident met Sharia4Belgium besliste de Kamer eerder al een debat te openen op basis van een oud voorstel van sp.a'er Peter Vanvelthoven. In kader daarvan zal ook reeks hoorzittingen gehouden worden. Milquet zal haar voorontwerp van wet nu door cdH-fractieleidster Catherine Fonck in de Kamer laten indienen als amendement. "Dat biedt de mogelijkheid om het advies van de Raad van State te krijgen op de tekst, net als op de teksten die werden ingediend ter hervorming van de wet op de privémilities", luidt het. Op basis van het advies en de hoorzittingen "zal dan overleg plaatsvinden om een consensus te bereiken over een finale tekst, die volgens de snelste en meest adequate wetgevende vorm in te dienen en, zoals afgesproken in het kernkabinet, tot een stemming te komen voor het parlementair reces", aldus nog Milquet. (KAV)

In nasleep van het zoveelste incident met Sharia4Belgium besliste de Kamer eerder al een debat te openen op basis van een oud voorstel van sp.a'er Peter Vanvelthoven. In kader daarvan zal ook reeks hoorzittingen gehouden worden. Milquet zal haar voorontwerp van wet nu door cdH-fractieleidster Catherine Fonck in de Kamer laten indienen als amendement. "Dat biedt de mogelijkheid om het advies van de Raad van State te krijgen op de tekst, net als op de teksten die werden ingediend ter hervorming van de wet op de privémilities", luidt het. Op basis van het advies en de hoorzittingen "zal dan overleg plaatsvinden om een consensus te bereiken over een finale tekst, die volgens de snelste en meest adequate wetgevende vorm in te dienen en, zoals afgesproken in het kernkabinet, tot een stemming te komen voor het parlementair reces", aldus nog Milquet. (KAV)