Vanobbergen benadrukt dat hij zich niet uitspreekt over het specifieke dossier van Djellza, maar alleen in algemene termen. "Als je als niet-begeleide minderjarige wettig in het land verblijft, heb je recht op maatschappelijke dienstverlening", zo staat ook op de website van het Agentschap Integratie & Inburgering. "Het OCMW beslist autonoom welke hulp in een individueel geval nodig is om je menselijke waardigheid te waarborgen. (...) In de praktijk wordt meestal financiële steun gelijk aan het leefloon toegekend. Eventueel aangevuld met andere vormen van maatschappelijke dienstverlening." De kinderrechtencommissaris voegt nog toe dat in dossiers waarin het OCMW beslist om geen steun uit te keren, de arbeidsrechter die beslissing meestal terugdraait. Vrijdagavond maakte de advocaat van Djellza bekend dat ze een verblijfsvergunning voor één jaar gekregen heeft. Die zal worden verlengd indien ze kan aantonen dat ze naar school blijft gaan en geen steun ontvangt van het OCMW, zegt advocaat Brecht De Schutter. (Belga)

Vanobbergen benadrukt dat hij zich niet uitspreekt over het specifieke dossier van Djellza, maar alleen in algemene termen. "Als je als niet-begeleide minderjarige wettig in het land verblijft, heb je recht op maatschappelijke dienstverlening", zo staat ook op de website van het Agentschap Integratie & Inburgering. "Het OCMW beslist autonoom welke hulp in een individueel geval nodig is om je menselijke waardigheid te waarborgen. (...) In de praktijk wordt meestal financiële steun gelijk aan het leefloon toegekend. Eventueel aangevuld met andere vormen van maatschappelijke dienstverlening." De kinderrechtencommissaris voegt nog toe dat in dossiers waarin het OCMW beslist om geen steun uit te keren, de arbeidsrechter die beslissing meestal terugdraait. Vrijdagavond maakte de advocaat van Djellza bekend dat ze een verblijfsvergunning voor één jaar gekregen heeft. Die zal worden verlengd indien ze kan aantonen dat ze naar school blijft gaan en geen steun ontvangt van het OCMW, zegt advocaat Brecht De Schutter. (Belga)