Deze neurotoxische insecticiden werken op dezelfde manier als nicotine in op het centraal hersensysteem van insecten. Wetenschappelijke studies waarschuwen voor de onrechtstreekse gevolgen voor bijen. De Brusselse regering handelt naar eigen volgens het voorzorgsprincipe dat aanbevolen wordt door de bevoegde Europese instanties en wetenschappers. Volgens het kabinet-Fremault zijn onkruidverdelgers van het type neonicotinoïden sinds de jaren '90 op de markt. Ze bestaan uit een tiental molecules waarvan er vijf toegelaten zijn in Europa. Fipronil wordt vaak als verwant beschouwd met de neonicotinoïden wegens een gelijkaardige werking. Volgens de Brusselse minister zal er eerst een periode van communicatie en waarschuwingen volgen. Recidivisten riskeren boetes van 50 tot 100.000 euro. (Belga)

Deze neurotoxische insecticiden werken op dezelfde manier als nicotine in op het centraal hersensysteem van insecten. Wetenschappelijke studies waarschuwen voor de onrechtstreekse gevolgen voor bijen. De Brusselse regering handelt naar eigen volgens het voorzorgsprincipe dat aanbevolen wordt door de bevoegde Europese instanties en wetenschappers. Volgens het kabinet-Fremault zijn onkruidverdelgers van het type neonicotinoïden sinds de jaren '90 op de markt. Ze bestaan uit een tiental molecules waarvan er vijf toegelaten zijn in Europa. Fipronil wordt vaak als verwant beschouwd met de neonicotinoïden wegens een gelijkaardige werking. Volgens de Brusselse minister zal er eerst een periode van communicatie en waarschuwingen volgen. Recidivisten riskeren boetes van 50 tot 100.000 euro. (Belga)