Het Centraal Israëlitisch Consistorie lanceerde het voorstel dinsdag in de aanloop naar een hoorzitting van het Grondwettelijk Hof binnen twee weken. In een langverwacht arrest had het Europees Hof van Justitie in december 2020 nog geoordeeld dat het verbod op onverdoofd slachten dat in Vlaanderen en Wallonië van kracht is, niet in strijd is met het Europees recht. De rechters in Luxemburg antwoordden zo op een prejudiciële vraag van het Belgische Grondwettelijk Hof, dat zich ten gronde moet uitspreken over het verbod. GAIA doet het voorstel van het Centraal Israëlitisch Consistorie af als een "manifeste poging om het Grondwettelijk Hof te beïnvloeden" en noemt die "hoogst bedenkelijk". "Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie is duidelijk", zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch in een persbericht. "Men moet weten wanneer men de rechterlijke macht - de hoogste rechterlijke macht van de Europese Unie bovendien - moet respecteren. En nu is het moment." GAIA zegt dat de demarche van het Centraal Israëlitisch Consistorie tekenend is voor "de onbuigzaamheid van bepaalde personen en extreme strekkingen binnen bepaalde geloofsgemeenschappen". "We zijn intussen vier jaar verder, sinds het verbod gestemd werd. We hebben de hele juridische weg afgelegd - van Grondwettelijk Hof tot Hof van Justitie van de Europese Unie - en nog steeds weigeren ze het arrest te aanvaarden. Voor ons is dit onbegrijpelijk." GAIA zegt dat het vertrouwen heeft in het Grondwettelijk Hof en hoopt dat het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie gevolgd wordt. "Sinds zijn ontstaan is slechts één keer het arrest niet gevolgd." (Belga)

Het Centraal Israëlitisch Consistorie lanceerde het voorstel dinsdag in de aanloop naar een hoorzitting van het Grondwettelijk Hof binnen twee weken. In een langverwacht arrest had het Europees Hof van Justitie in december 2020 nog geoordeeld dat het verbod op onverdoofd slachten dat in Vlaanderen en Wallonië van kracht is, niet in strijd is met het Europees recht. De rechters in Luxemburg antwoordden zo op een prejudiciële vraag van het Belgische Grondwettelijk Hof, dat zich ten gronde moet uitspreken over het verbod. GAIA doet het voorstel van het Centraal Israëlitisch Consistorie af als een "manifeste poging om het Grondwettelijk Hof te beïnvloeden" en noemt die "hoogst bedenkelijk". "Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie is duidelijk", zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch in een persbericht. "Men moet weten wanneer men de rechterlijke macht - de hoogste rechterlijke macht van de Europese Unie bovendien - moet respecteren. En nu is het moment." GAIA zegt dat de demarche van het Centraal Israëlitisch Consistorie tekenend is voor "de onbuigzaamheid van bepaalde personen en extreme strekkingen binnen bepaalde geloofsgemeenschappen". "We zijn intussen vier jaar verder, sinds het verbod gestemd werd. We hebben de hele juridische weg afgelegd - van Grondwettelijk Hof tot Hof van Justitie van de Europese Unie - en nog steeds weigeren ze het arrest te aanvaarden. Voor ons is dit onbegrijpelijk." GAIA zegt dat het vertrouwen heeft in het Grondwettelijk Hof en hoopt dat het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie gevolgd wordt. "Sinds zijn ontstaan is slechts één keer het arrest niet gevolgd." (Belga)