Om artikelen uit de grondwet te kunnen wijzigen, moeten die door het vorige parlement voor herziening vatbaar zijn verklaard. Het communautaire akkoord omvat evenwel grondwetsbepalingen waarvoor dat niet gebeurde. Om die aanpassingen toch te kunnen doorvoeren, maken de acht partijen gebruik van grondwetsartikel 195, dat de procedure om de Grondwet te herzien vastlegt en dat wel voor herziening vatbaar werd verklaard. De wijziging zorgt ervoor dat een aanpassing van de grondwet niet meer in twee legislaturen moet gebeuren. Het gaat wel om een tijdelijke regeling. Ze geldt enkel voor deze staatshervorming. N-VA vond dat laatste niet kunnen. De partij vindt dat dit neerkomt op het tijdelijk schorsen van de Grondwet, waarop ze de zaak op de agenda van de Raad van Europa plaatste, die op haar beurt de Venetië-commissie vatte. Premier Di Rupo stelde dat de beslissing van die commissie de komende uren bekend zal worden gemaakt, "maar we hebben vernomen dat ze de regering gelijk zou geven", stelde hij na afloop van de ministerraad. Hij feliciteerde de bevoegde staatssecretarissen Servais Verherstraeten en Melchior Wathelet, die "ons standpunt met brio hebben verdedigd". (NICOLAS MAETERLINCK)

Om artikelen uit de grondwet te kunnen wijzigen, moeten die door het vorige parlement voor herziening vatbaar zijn verklaard. Het communautaire akkoord omvat evenwel grondwetsbepalingen waarvoor dat niet gebeurde. Om die aanpassingen toch te kunnen doorvoeren, maken de acht partijen gebruik van grondwetsartikel 195, dat de procedure om de Grondwet te herzien vastlegt en dat wel voor herziening vatbaar werd verklaard. De wijziging zorgt ervoor dat een aanpassing van de grondwet niet meer in twee legislaturen moet gebeuren. Het gaat wel om een tijdelijke regeling. Ze geldt enkel voor deze staatshervorming. N-VA vond dat laatste niet kunnen. De partij vindt dat dit neerkomt op het tijdelijk schorsen van de Grondwet, waarop ze de zaak op de agenda van de Raad van Europa plaatste, die op haar beurt de Venetië-commissie vatte. Premier Di Rupo stelde dat de beslissing van die commissie de komende uren bekend zal worden gemaakt, "maar we hebben vernomen dat ze de regering gelijk zou geven", stelde hij na afloop van de ministerraad. Hij feliciteerde de bevoegde staatssecretarissen Servais Verherstraeten en Melchior Wathelet, die "ons standpunt met brio hebben verdedigd". (NICOLAS MAETERLINCK)