Veli Yüksel geeft toe dat hij in de fout is gegaan toen hij in september 2011 een brief schreef aan een vrederechter met de vraag enkele elementen van een echtscheidingsdossier "in overweging" te nemen. In een persbericht zegt de CD&V-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gent dat de scheiding der machten voor hem een essentiële pijler van de democratie is.

Het is De Morgen die het bestaan van de brief aan het licht bracht. In een reactie in de krant zegt Veli Yüksel dat hij met zijn demarche "gewoon probeert mensen te helpen". In zijn brief, die gedrukt is op briefpapier van het Vlaams Parlement, vraagt Yüksel aandacht voor de zaak van een man wiens vrouw het omgangsrecht met hun gemeenschappelijke kind niet zou naleven.

Yüksel geeft nu toe dat hij over de schreef is gegaan. "Ik besef dat het fout was om in mijn hoedanigheid van Vlaams Parlementslid een brief te schrijven aan een vrederechter", schrijft hij in een communiqué.

Veli Yüksel: 'Had die brief niet mogen schrijven'

Yüksel legt uit dat hij "in eer en geweten" oordeelde dat hij een vader kon helpen die aangaf dat hij zichzelf niet in staat achtte om zijn verhaal op papier te zetten. "De bewuste brief is niet meer dan een schriftelijk verslag van het verhaal van de man. In de laatste passage van de brief verwijs ik naar de advocaat die de noodzakelijke stappen zal zetten."

"Maar ik besef", gaat Yüksel verder, "dat ik deze brief niet had mogen schrijven en mij beter beperkt had door de man uit te leggen hoe ons rechtssysteem in elkaar zit."

Zaak verjaard voor parlement

De CD&V'er benadrukt dat voor hem de scheiding der machten een essentiële pijler is van de democratie. "Als ik hiermee de indruk wekte de rechtsgang te willen beïnvloeden, dan wil ik mij hiervoor verontschuldigen." Als de deontologische commissie van het Vlaams Parlement hem uitnodigt, wil Yüksel haar alle nodige informatie verschaffen.

Eerder liet de woordvoerder van parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) al weten dat de commissie enkel op basis van een concrete klacht aan de slag kan gaan, maar dat de zaak voor het parlement al verjaard is. Enkel wanneer iemand door de huidige berichtgeving op de hoogte zou geraken van het bestaan van de brief en meent er nadeel van ondervonden te hebben, kan er nog gevolg aan gegeven worden.

CD&V-fractieleider Ludwig Caluwé: 'Hij heeft zich verontschuldigd'

CD&V blijft Vlaams parlementslid en lijsttrekker in Gent Veli Yüksel steunen. "Hij heeft een deontologische fout gemaakt, maar heeft zich verontschuldigd", zegt fractieleider in het Vlaams Parlement Ludwig Caluwé. "Maar het is geen toeval dat een brief van een jaar geleden nu pas, net voor de verkiezingen, naar boven komt."

Caluwé zegt dat Yüksel een fout heeft gemaakt "al was het met de beste bedoelingen. We gaan daar geen conclusies uitrekken over wat Veli verder kan doen". (Belga/SD)

Veli Yüksel geeft toe dat hij in de fout is gegaan toen hij in september 2011 een brief schreef aan een vrederechter met de vraag enkele elementen van een echtscheidingsdossier "in overweging" te nemen. In een persbericht zegt de CD&V-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gent dat de scheiding der machten voor hem een essentiële pijler van de democratie is.Het is De Morgen die het bestaan van de brief aan het licht bracht. In een reactie in de krant zegt Veli Yüksel dat hij met zijn demarche "gewoon probeert mensen te helpen". In zijn brief, die gedrukt is op briefpapier van het Vlaams Parlement, vraagt Yüksel aandacht voor de zaak van een man wiens vrouw het omgangsrecht met hun gemeenschappelijke kind niet zou naleven. Yüksel geeft nu toe dat hij over de schreef is gegaan. "Ik besef dat het fout was om in mijn hoedanigheid van Vlaams Parlementslid een brief te schrijven aan een vrederechter", schrijft hij in een communiqué. Veli Yüksel: 'Had die brief niet mogen schrijven'Yüksel legt uit dat hij "in eer en geweten" oordeelde dat hij een vader kon helpen die aangaf dat hij zichzelf niet in staat achtte om zijn verhaal op papier te zetten. "De bewuste brief is niet meer dan een schriftelijk verslag van het verhaal van de man. In de laatste passage van de brief verwijs ik naar de advocaat die de noodzakelijke stappen zal zetten." "Maar ik besef", gaat Yüksel verder, "dat ik deze brief niet had mogen schrijven en mij beter beperkt had door de man uit te leggen hoe ons rechtssysteem in elkaar zit." Zaak verjaard voor parlementDe CD&V'er benadrukt dat voor hem de scheiding der machten een essentiële pijler is van de democratie. "Als ik hiermee de indruk wekte de rechtsgang te willen beïnvloeden, dan wil ik mij hiervoor verontschuldigen." Als de deontologische commissie van het Vlaams Parlement hem uitnodigt, wil Yüksel haar alle nodige informatie verschaffen. Eerder liet de woordvoerder van parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) al weten dat de commissie enkel op basis van een concrete klacht aan de slag kan gaan, maar dat de zaak voor het parlement al verjaard is. Enkel wanneer iemand door de huidige berichtgeving op de hoogte zou geraken van het bestaan van de brief en meent er nadeel van ondervonden te hebben, kan er nog gevolg aan gegeven worden.CD&V-fractieleider Ludwig Caluwé: 'Hij heeft zich verontschuldigd'CD&V blijft Vlaams parlementslid en lijsttrekker in Gent Veli Yüksel steunen. "Hij heeft een deontologische fout gemaakt, maar heeft zich verontschuldigd", zegt fractieleider in het Vlaams Parlement Ludwig Caluwé. "Maar het is geen toeval dat een brief van een jaar geleden nu pas, net voor de verkiezingen, naar boven komt." Caluwé zegt dat Yüksel een fout heeft gemaakt "al was het met de beste bedoelingen. We gaan daar geen conclusies uitrekken over wat Veli verder kan doen". (Belga/SD)