Als het van Vlaams parlementslid Veli Yüksel (CD&V) afhangt, moeten er verplichte quota voor allochtonen op de arbeidsmarkt komen. "De quota voor vrouwen hebben tot resultaten geleid. Nu is het tijd voor quota voor allochtonen", schrijft Yüksel in zijn boek "Nergens beter dan thuis" dat is voorgesteld in de Lokettenzaal van het Vlaams Parlement.

Het boek van Yüksel past in de initiatieven rond 50 jaar migratie in België. In zijn boek beschrijft hij onder meer zijn eigen voorgeschiedenis, met name hoe hij als driejarige jongen samen met zijn moeder zijn vader achterna reide vanuit Turkije.

Daarnaast gaat de CD&V'er in het boek ook in gesprek met tien mensen met een uitgesproken mening over migratie, gaande van politiek activist Dyab Abou Jahjah en filosoof Etienne Vermeersch tot auteur Tom Naegels en N-VA-Kamerlid Theo Francken.

In het boek stelt Yüksel luidop de vraag of er na 50 jaar migratie een reden is tot feesten. "Eigenlijk niet. Eigenlijk staan we nog nergens", zegt de Gentenaar, verwijzend naar de blijvende vormen van discriminatie in de samenleving.

Om dat aan te pakken zijn er volgens Yüksel ingrijpende maatregelen nodig. Daarom pleit de CD&V'er voor verplichte quota voor allochtonen op de arbeidsmarkt. "Bij de overheid en in bepaalde private sectoren moeten we quota toepassen. De quota hebben hun nut bewezen voor de vrouwenemancipatie, waarom kan niet hetzelfde worden gedaan voor allochtonen?" vraagt Yüksel zich af.

"Ik was jarenlang geen voorstander van quota, maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat de schuchtere pogingen van de voorbije jaren om diversiteit op de werkvloer mogelijk te maken, geen vruchten hebben afgeworpen".

Bij de voorstelling van zijn boek bleek dat filosoof Etienne Vermeersch het idee van quota steunt. "Vormen van positieve actie of quota moeten mogelijk zijn", aldus Vermeersch.

Ook Dyab Abou Jahjah noemde het quota-pleidooi van Yüksel "moedig". "Quota kunnen een economische hefboom zijn om mensen uit armoede te tillen".

Yüksel ziet de toekomst van het migratieverhaal ook niet somber in. Hij stelt zijn hoop in de jeugd. "De jongere generatie, zowel allochtonen als autochtonen gaat op een veel minder krampachtige manier om met multiculturaliteit. Voor hen is diversiteit normaal", stelt hij.

"Ik geloof dat de voortschrijdende diversifiëring van de samenleving ertoe zal leiden dat diversiteit de norm wordt en dat de jonge mensen ook steeds beter met die diversiteit zullen leren omgaan, en dat stemt me hoopvol voor de toekomst". (Belga/EE)

Als het van Vlaams parlementslid Veli Yüksel (CD&V) afhangt, moeten er verplichte quota voor allochtonen op de arbeidsmarkt komen. "De quota voor vrouwen hebben tot resultaten geleid. Nu is het tijd voor quota voor allochtonen", schrijft Yüksel in zijn boek "Nergens beter dan thuis" dat is voorgesteld in de Lokettenzaal van het Vlaams Parlement.Het boek van Yüksel past in de initiatieven rond 50 jaar migratie in België. In zijn boek beschrijft hij onder meer zijn eigen voorgeschiedenis, met name hoe hij als driejarige jongen samen met zijn moeder zijn vader achterna reide vanuit Turkije. Daarnaast gaat de CD&V'er in het boek ook in gesprek met tien mensen met een uitgesproken mening over migratie, gaande van politiek activist Dyab Abou Jahjah en filosoof Etienne Vermeersch tot auteur Tom Naegels en N-VA-Kamerlid Theo Francken. In het boek stelt Yüksel luidop de vraag of er na 50 jaar migratie een reden is tot feesten. "Eigenlijk niet. Eigenlijk staan we nog nergens", zegt de Gentenaar, verwijzend naar de blijvende vormen van discriminatie in de samenleving. Om dat aan te pakken zijn er volgens Yüksel ingrijpende maatregelen nodig. Daarom pleit de CD&V'er voor verplichte quota voor allochtonen op de arbeidsmarkt. "Bij de overheid en in bepaalde private sectoren moeten we quota toepassen. De quota hebben hun nut bewezen voor de vrouwenemancipatie, waarom kan niet hetzelfde worden gedaan voor allochtonen?" vraagt Yüksel zich af. "Ik was jarenlang geen voorstander van quota, maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat de schuchtere pogingen van de voorbije jaren om diversiteit op de werkvloer mogelijk te maken, geen vruchten hebben afgeworpen". Bij de voorstelling van zijn boek bleek dat filosoof Etienne Vermeersch het idee van quota steunt. "Vormen van positieve actie of quota moeten mogelijk zijn", aldus Vermeersch. Ook Dyab Abou Jahjah noemde het quota-pleidooi van Yüksel "moedig". "Quota kunnen een economische hefboom zijn om mensen uit armoede te tillen". Yüksel ziet de toekomst van het migratieverhaal ook niet somber in. Hij stelt zijn hoop in de jeugd. "De jongere generatie, zowel allochtonen als autochtonen gaat op een veel minder krampachtige manier om met multiculturaliteit. Voor hen is diversiteit normaal", stelt hij. "Ik geloof dat de voortschrijdende diversifiëring van de samenleving ertoe zal leiden dat diversiteit de norm wordt en dat de jonge mensen ook steeds beter met die diversiteit zullen leren omgaan, en dat stemt me hoopvol voor de toekomst". (Belga/EE)