De leden van de veiligheidsdienst van het gerechtsgebouw leggen gedurende drie uur het werk neer. De veiligheid wordt dus niet verzekerd tijdens de zittingen en er wordt ook niemand overgebracht naar de rechtszalen. De leden van het Veiligheidskorps willen de opslag krijgen die ze zouden gekregen hebben wanneer ze onder de bevoegdheid van de FOD Justitie waren gebleven. Die wordt hen nu geweigerd. In december 2015 is de bevoegdheid over het korps overgegaan van de FOD Justitie naar de FOD Binnenlandse Zaken. De leden van het Veiligheidskorps krijgen daardoor hetzelfde statuut als de gevangenisbeambten. Er is al verschillende keren overleg geweest over de voorwaarden waarin de overschakeling moet plaatsvinden, maar het water tussen de ambtenaren en de nieuwe werkgever blijft voorlopig te diep. (Belga)

De leden van de veiligheidsdienst van het gerechtsgebouw leggen gedurende drie uur het werk neer. De veiligheid wordt dus niet verzekerd tijdens de zittingen en er wordt ook niemand overgebracht naar de rechtszalen. De leden van het Veiligheidskorps willen de opslag krijgen die ze zouden gekregen hebben wanneer ze onder de bevoegdheid van de FOD Justitie waren gebleven. Die wordt hen nu geweigerd. In december 2015 is de bevoegdheid over het korps overgegaan van de FOD Justitie naar de FOD Binnenlandse Zaken. De leden van het Veiligheidskorps krijgen daardoor hetzelfde statuut als de gevangenisbeambten. Er is al verschillende keren overleg geweest over de voorwaarden waarin de overschakeling moet plaatsvinden, maar het water tussen de ambtenaren en de nieuwe werkgever blijft voorlopig te diep. (Belga)