Volgens de actievoerders is het elektrosmog het jongste decennium exponentieel gestegen. In 2001 bedroeg de straling nog 0,03 volt per meter, terwijl dat nu opgelopen is 1,8 volt per meter. Dergelijk stralingsniveau wordt een gevaar voor de volksgezondheid, klinkt het. "We hebben ook vastgesteld dat professoren die schadelijke effecten van elektromagnetische velden aantoonden, niet uitgenodigd zijn op de EU-conferentie. Alle sprekers zijn (on)rechtstreeks gelinkt met de telecomsector", aldus Boone. Concreet eisen de manifestanten dat de stralingsnorm herleid wordt tot 0,6 volt per meter, dat wifi gebannen wordt in scholen, hospitalen en rusthuizen en dat elektrogevoeligheid als een stoornis wordt erkend. Ze zijn onder meer ook tegen de komst van 4G-antennes en draadloze energiemeters. De actie is een initiatief van StopUMTS.be, StralingsArmVlaanderen, Collectif Dé-mobilisation, StopUMTS.nl, Amica, Next-Up.org en RobindesToits.org (JDE)

Volgens de actievoerders is het elektrosmog het jongste decennium exponentieel gestegen. In 2001 bedroeg de straling nog 0,03 volt per meter, terwijl dat nu opgelopen is 1,8 volt per meter. Dergelijk stralingsniveau wordt een gevaar voor de volksgezondheid, klinkt het. "We hebben ook vastgesteld dat professoren die schadelijke effecten van elektromagnetische velden aantoonden, niet uitgenodigd zijn op de EU-conferentie. Alle sprekers zijn (on)rechtstreeks gelinkt met de telecomsector", aldus Boone. Concreet eisen de manifestanten dat de stralingsnorm herleid wordt tot 0,6 volt per meter, dat wifi gebannen wordt in scholen, hospitalen en rusthuizen en dat elektrogevoeligheid als een stoornis wordt erkend. Ze zijn onder meer ook tegen de komst van 4G-antennes en draadloze energiemeters. De actie is een initiatief van StopUMTS.be, StralingsArmVlaanderen, Collectif Dé-mobilisation, StopUMTS.nl, Amica, Next-Up.org en RobindesToits.org (JDE)