Een week geleden had het FAGG al melding gemaakt van zeven overlijdens in de periode tot en met dinsdag 19 januari. In de week tot en met 26 januari komen daar nu dus nog eens zeven overlijdens bij, wat het totaal op veertien brengt. Alle overleden patiënten waren ouder dan 70, vijf van hen waren 90-plussers. Een oorzakelijk verband tussen de overlijdens en de toediening van het vaccin kon tot op heden niet worden vastgesteld. "Het feit dat deze overlijdens geen gemeenschappelijk klinisch beeld vertonen is een eerder geruststellend element, en ook het feit dat de overlijdens zich voordeden na een uiteenlopende tijdsspanne", klinkt het bij het FAGG. Bij de evaluatie van de overlijdens is ook rekening gehouden met klinische aandoeningen of verschijnselen aanwezig vóór de vaccinatie en het natuurlijk verloop van deze aandoeningen, samen met de algemene toestand van de patiënt. Sinds de start van de vaccinatiecampagne werden er in totaal 264 meldingen van bijwerkingen geregistreerd, op meer dan 212.000 toegediende dosissen. Daarvan zijn 262 meldingen over bijwerkingen van het Pfizer/BioNtech-vaccin en twee meldingen over Moderna. In 37 gevallen werden de bijwerkingen als ernstig beschouwd. Het FAGG geeft aan dat het in de meeste gevallen om gekende bijwerkingen gaat die ook in de bijsluiter beschreven zijn. (Belga)

Een week geleden had het FAGG al melding gemaakt van zeven overlijdens in de periode tot en met dinsdag 19 januari. In de week tot en met 26 januari komen daar nu dus nog eens zeven overlijdens bij, wat het totaal op veertien brengt. Alle overleden patiënten waren ouder dan 70, vijf van hen waren 90-plussers. Een oorzakelijk verband tussen de overlijdens en de toediening van het vaccin kon tot op heden niet worden vastgesteld. "Het feit dat deze overlijdens geen gemeenschappelijk klinisch beeld vertonen is een eerder geruststellend element, en ook het feit dat de overlijdens zich voordeden na een uiteenlopende tijdsspanne", klinkt het bij het FAGG. Bij de evaluatie van de overlijdens is ook rekening gehouden met klinische aandoeningen of verschijnselen aanwezig vóór de vaccinatie en het natuurlijk verloop van deze aandoeningen, samen met de algemene toestand van de patiënt. Sinds de start van de vaccinatiecampagne werden er in totaal 264 meldingen van bijwerkingen geregistreerd, op meer dan 212.000 toegediende dosissen. Daarvan zijn 262 meldingen over bijwerkingen van het Pfizer/BioNtech-vaccin en twee meldingen over Moderna. In 37 gevallen werden de bijwerkingen als ernstig beschouwd. Het FAGG geeft aan dat het in de meeste gevallen om gekende bijwerkingen gaat die ook in de bijsluiter beschreven zijn. (Belga)