Na een VRT-reportage over mankementen in enkele huizen staat de toekomst van de Bernadettewijk ter discussie. Burgemeester Termont vroeg dinsdag een herhuisvesting van de gezinnen die in een ongeschikt verklaarde woning verblijven. Het gaat om huizen die last hebben van vocht, schimmel en gebrekkige elektriciteit. De wijk wordt gescreend en er komt een buurtvergadering. Sinds 2017 wordt een haalbaarheidsstudie gevoerd naar een sloop of renovatie van de vervallen wijk, maar de site staat op een lijst van erfgoed. WoninGent is verantwoordelijk voor 42 van de 81 ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde sociale woningen in Vlaanderen. "We zitten inderdaad met een verouderd patrimonium", zegt De Ceukelaire. Gent kent bovendien meer ongeschiktheidsverklaringen dan Antwerpen, omdat problemen er vroeger gedetecteerd worden. WoninGent bekijkt donderdag of ze problemen ook vroeger kan opsporen, waardoor meldingen bij de wooninspectie vermeden kunnen worden. Vandaag buigt de raad van bestuur van WoninGent zich over de toekomst van de woonblok. Die zal mogelijk versneld gesloopt worden, gezien zowel Vlaanderen, het Gentse stadsbestuur als de huisvestingsmaatschappij het eens lijken dat dit een mogelijke piste is. (Belga)

Na een VRT-reportage over mankementen in enkele huizen staat de toekomst van de Bernadettewijk ter discussie. Burgemeester Termont vroeg dinsdag een herhuisvesting van de gezinnen die in een ongeschikt verklaarde woning verblijven. Het gaat om huizen die last hebben van vocht, schimmel en gebrekkige elektriciteit. De wijk wordt gescreend en er komt een buurtvergadering. Sinds 2017 wordt een haalbaarheidsstudie gevoerd naar een sloop of renovatie van de vervallen wijk, maar de site staat op een lijst van erfgoed. WoninGent is verantwoordelijk voor 42 van de 81 ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde sociale woningen in Vlaanderen. "We zitten inderdaad met een verouderd patrimonium", zegt De Ceukelaire. Gent kent bovendien meer ongeschiktheidsverklaringen dan Antwerpen, omdat problemen er vroeger gedetecteerd worden. WoninGent bekijkt donderdag of ze problemen ook vroeger kan opsporen, waardoor meldingen bij de wooninspectie vermeden kunnen worden. Vandaag buigt de raad van bestuur van WoninGent zich over de toekomst van de woonblok. Die zal mogelijk versneld gesloopt worden, gezien zowel Vlaanderen, het Gentse stadsbestuur als de huisvestingsmaatschappij het eens lijken dat dit een mogelijke piste is. (Belga)