Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?
...

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? De aankondiging van Bart De Wever die nu al zegt dat het communautaire weer geen prioriteit zal zijn bij de verkiezingen van 2019. Zo'n communautaire standstill van tien jaar is ongezien. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Iedereen zou meer naar elkaar moeten luisteren. Ook landen: tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea, of tussen Spanje en Catalonië is er helemaal geen communicatie.Wat is uw grootste prestatie? Dat Hendrik Vuye en ik nu een jaar als onafhankelijken in het parlement zitten. Bart De Wever gaf ons na ons vertrek geen vijf dagen. Wat is uw grootste mislukking? Ik heb soms mensen vertrouwd die dat vertrouwen achteraf niet waard bleken te zijn. Hebt u al eens overwogen te emigreren? Wanneer? Waarnaartoe? Op mijn oude dag zou ik graag naar de Belgische - Vlaamse - kust emigreren. Voor een Limburger is dat al een hele prestatie. (lacht)Aan welk voorwerp bent u het meest gehecht? Na een moeilijke periode heb ik drie beeldjes van mijn zoon cadeau gekregen. Die staan sindsdien altijd op mijn bureau. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Wij zijn een nieuw huis aan het bouwen en dat zal heel energiezuinig zijn. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Ik heb al veel slechte dingen gelezen, maar dat raakt mij absoluut niet. Pas als iemand iets in mijn gezicht zegt, komt het echt aan. Praat u weleens tegen uw huisdier? De hele dag, tegen onze teckel. Als ik thuis werk, zit die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bij mij. Hebt u ooit iets gedaan dat uw kinderen niet zouden mogen doen? Ik heb veel dingen uitgespookt, maar dat ga ik hier niet vertellen. Er loopt thuis een vlegel rond die ik daarmee alleen maar op ideeën kan brengen. (lacht)Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? De Sagrada Familia in Barcelona. Dat is echt een meesterwerk, met de prachtige taferelen die daarin zijn verwerkt.Over welk onderwerp zou u meer willen weten? Er zijn helaas nog zo veel onderwerpen waar ik niets van afweet. Wat is de schuld van de media? Er zijn nog maar weinig journalisten die zich inhoudelijk inwerken in grote dossiers. Ze luisteren meestal enkel naar kreten en slogans. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Dit jaar heb ik samen met Hendrik Vuye de Flor Grammensprijs gewonnen. We hebben dat geld aan een goed doel geschonken. Ik geef het liefst aan projecten voor kinderen. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Ik heb het meestal te druk om mijn liefde te tonen. Als ik 's avonds thuiskom, slaapt iedereen vaak al. En 's ochtends moeten we ook allemaal weer vroeg aan het werk. Vindt u seks overschat? Dat moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken. Maar een leven zonder seks zou ik wel heel triest vinden. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Mijn moeder heb ik vorige week nog gezien. Mijn vader is al vijf jaar overleden. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik probeer wel elke maandag een uurtje yoga te volgen, om toch een beetje zen te zijn. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Als er vandaag een oorlog uitbreekt, heeft het waarschijnlijk geen zin meer om te vluchten. Maar ik zou sowieso blijven. Wat hebt u geleerd in het leven? Niet alles is wat het lijkt. Toen ik de partij verliet, bleken vrienden die ik altijd had vertrouwd geen vrienden meer te zijn. Maar andere mensen van wie ik het helemaal niet had verwacht, steunden me dan weer door dik en dun.