Half oktober komen de Vlaamse groenen in Brugge samen voor hun sociaaleconomische Impulscongres, maar deze week maakten ze al bekend wat daar zal worden besproken. En dat hebben ze niet allemaal zelf bedacht. Integendeel. De voorbije maanden consulteerden ze een honderdtal experts, van vertegenwoordigers van Agoria tot de vakbonden, en kregen ook gewone Vlamingen met al dan niet goede ideeën de kans om die online te spuien. Daaruit distilleerde Groen een honderdtal concrete voorstellen die tijdens het congres aan de leden zal worden voorgelegd. Een heel gedoe voor een partij die dezer dagen nochtans goed lijkt te weten waar ze voor staat. 'Pas als je zelf stevig in je schoenen staat, kun je je veroorloven om de deuren open te zetten en te onderzoeken welke zwakke punten je nog hebt', legt partijvoorzitter Wouter Van Besien uit.

De voorstellen die naar voren worden geschoven, zijn vooral klassiekers, zoals een verschuiving van de lasten, inkomensafhankelijke kinderbijslag en een universeel pensioen. 'Dat ligt allemaal in de lijn van de thema's waar onze partij zich de voorbije jaren mee heeft beziggehouden, ja', aldus Van Besien. 'Maar veel voorstellen gaan toch nog een stap verder. We willen laten zien dat het sociaal beleid voor Groen tegenwoordig even belangrijk is als het milieubeleid.'

Maar ook voor ondernemers hebben de groenen een duidelijke boodschap veil. 'In het bedrijfsleven heerst traditioneel een groot wantrouwen ten opzichte van groene partijen', zegt Van Besien. 'Daarom hebben we gezocht naar manieren om ondernemers te tonen dat we hen wel degelijk waarderen zonder onze fundamenten te verloochenen. Zo pleiten we voor een systeem van omgekeerde controle: we willen ondernemers belonen als ze elk kwartaal een transparant verslag doorsturen naar de fiscus met daarin de fiscale keuzes en gegevens van de onderneming.'

De ideeën die in de congresteksten worden geformuleerd, zijn stuk voor stuk beleidsvoorstellen die ook sommige potentiële coalitiepartners zouden kunnen bekoren. Want tien jaar na de electorale opdoffer van 2003, toen het toenmalige Agalev in één klap uit de Kamer en de Senaat verdween, lijkt Groen echt wel zin te hebben in een nieuwe regeringsdeelname. 'In Brussel hebben we er ondertussen alweer bijna een regeerperiode op zitten en sinds de gemeenteraadsverkiezingen is onze beleidsdeelname op lokaal niveau haast verdubbeld', zegt Van Besien. 'En ja, de gretigheid om ook in de federale en Vlaamse regering te raken is vrij groot bij onze mandnatrissen. Maar dan natuurlijk wel op basis van ons programma.' (AP)

Half oktober komen de Vlaamse groenen in Brugge samen voor hun sociaaleconomische Impulscongres, maar deze week maakten ze al bekend wat daar zal worden besproken. En dat hebben ze niet allemaal zelf bedacht. Integendeel. De voorbije maanden consulteerden ze een honderdtal experts, van vertegenwoordigers van Agoria tot de vakbonden, en kregen ook gewone Vlamingen met al dan niet goede ideeën de kans om die online te spuien. Daaruit distilleerde Groen een honderdtal concrete voorstellen die tijdens het congres aan de leden zal worden voorgelegd. Een heel gedoe voor een partij die dezer dagen nochtans goed lijkt te weten waar ze voor staat. 'Pas als je zelf stevig in je schoenen staat, kun je je veroorloven om de deuren open te zetten en te onderzoeken welke zwakke punten je nog hebt', legt partijvoorzitter Wouter Van Besien uit. De voorstellen die naar voren worden geschoven, zijn vooral klassiekers, zoals een verschuiving van de lasten, inkomensafhankelijke kinderbijslag en een universeel pensioen. 'Dat ligt allemaal in de lijn van de thema's waar onze partij zich de voorbije jaren mee heeft beziggehouden, ja', aldus Van Besien. 'Maar veel voorstellen gaan toch nog een stap verder. We willen laten zien dat het sociaal beleid voor Groen tegenwoordig even belangrijk is als het milieubeleid.'Maar ook voor ondernemers hebben de groenen een duidelijke boodschap veil. 'In het bedrijfsleven heerst traditioneel een groot wantrouwen ten opzichte van groene partijen', zegt Van Besien. 'Daarom hebben we gezocht naar manieren om ondernemers te tonen dat we hen wel degelijk waarderen zonder onze fundamenten te verloochenen. Zo pleiten we voor een systeem van omgekeerde controle: we willen ondernemers belonen als ze elk kwartaal een transparant verslag doorsturen naar de fiscus met daarin de fiscale keuzes en gegevens van de onderneming.'De ideeën die in de congresteksten worden geformuleerd, zijn stuk voor stuk beleidsvoorstellen die ook sommige potentiële coalitiepartners zouden kunnen bekoren. Want tien jaar na de electorale opdoffer van 2003, toen het toenmalige Agalev in één klap uit de Kamer en de Senaat verdween, lijkt Groen echt wel zin te hebben in een nieuwe regeringsdeelname. 'In Brussel hebben we er ondertussen alweer bijna een regeerperiode op zitten en sinds de gemeenteraadsverkiezingen is onze beleidsdeelname op lokaal niveau haast verdubbeld', zegt Van Besien. 'En ja, de gretigheid om ook in de federale en Vlaamse regering te raken is vrij groot bij onze mandnatrissen. Maar dan natuurlijk wel op basis van ons programma.' (AP)