Vertegenwoordigers van Greenpeace, Natuurpunt, de Limburgse Milieukoepel, Bond Beter Leefmilieu, Grootouders voor het Klimaat en het Actiecomité Groene Delle werden door de minister ontvangen. De Vlaamse regering wil De Groene Delle, een natuurgebied aan het Albertkanaal in Stokrooie (een deelgemeente van Hasselt), inrichten als industriezone. "Wij zijn begonnen met ons breed front op tafel te leggen, met niet alleen de Actiegroep Groene Delle, maar ook grote bewegingen en organisaties", zegt Van den Abbeele. "De minister stelde ook dat er in de publieke opinie een erg grote gevoeligheid gekomen is voor het behoud van natuur." Volgens het Actiefront is de beslissing in strijd met iedere beleidslijn van de Vlaamse regering. "De minister heeft dit dossier helaas geërfd, maar heeft aangegeven dat ze niet met het dossier getrouwd is", zegt Van den Abbeele. "Als we een goede campagne voeren met veel bezwaren en argumenten, dan is dat voor de minister iets dat in de overwegingen moet meespelen. Die bezwaren kunnen haar ook steunen in de omslag die ze wil maken, want ze wil een groene minister worden." Ook Valerie Del Re, sinds september 2018 directeur van Greenpeace België, maar voordien schepen van Groen in Hasselt, was aanwezig op het overleg. De stad Hasselt formuleerde in maart 2018 nog een gunstig advies voor de plannen. "Dat gebeurde toen zeker met tegenzin", zegt Del Re. "Het is een heel moeilijk dossier, dat toen vanuit Vlaanderen was neergedaald. De stad heeft toen ook heel veel zware voorwaarden gesteld om het dossier moeilijk te maken. Greenpeace ondersteunt nu mee de lokale mensen die deze strijd al jaren voeren." (Belga)

Vertegenwoordigers van Greenpeace, Natuurpunt, de Limburgse Milieukoepel, Bond Beter Leefmilieu, Grootouders voor het Klimaat en het Actiecomité Groene Delle werden door de minister ontvangen. De Vlaamse regering wil De Groene Delle, een natuurgebied aan het Albertkanaal in Stokrooie (een deelgemeente van Hasselt), inrichten als industriezone. "Wij zijn begonnen met ons breed front op tafel te leggen, met niet alleen de Actiegroep Groene Delle, maar ook grote bewegingen en organisaties", zegt Van den Abbeele. "De minister stelde ook dat er in de publieke opinie een erg grote gevoeligheid gekomen is voor het behoud van natuur." Volgens het Actiefront is de beslissing in strijd met iedere beleidslijn van de Vlaamse regering. "De minister heeft dit dossier helaas geërfd, maar heeft aangegeven dat ze niet met het dossier getrouwd is", zegt Van den Abbeele. "Als we een goede campagne voeren met veel bezwaren en argumenten, dan is dat voor de minister iets dat in de overwegingen moet meespelen. Die bezwaren kunnen haar ook steunen in de omslag die ze wil maken, want ze wil een groene minister worden." Ook Valerie Del Re, sinds september 2018 directeur van Greenpeace België, maar voordien schepen van Groen in Hasselt, was aanwezig op het overleg. De stad Hasselt formuleerde in maart 2018 nog een gunstig advies voor de plannen. "Dat gebeurde toen zeker met tegenzin", zegt Del Re. "Het is een heel moeilijk dossier, dat toen vanuit Vlaanderen was neergedaald. De stad heeft toen ook heel veel zware voorwaarden gesteld om het dossier moeilijk te maken. Greenpeace ondersteunt nu mee de lokale mensen die deze strijd al jaren voeren." (Belga)