Cijfers over het aantal suïcides uit 2019 zijn er nog niet, maar gegevens over het aantal suïcidepogingen zijn er wel. Per 100.000 inwoners gebeurden er vorig jaar 173 suïcidepogingen bij vrouwen en 123 bij mannen. Die cijfers liggen iets lager dan het gemiddelde voor de laatste twee decennia (197 pogingen bij vrouwen en 134 bij mannen). Het aantal suïcidepogingen lag voor 2019 op naar schatting 9.745, wat neerkomt op ongeveer 27 pogingen per dag. Er zijn al jarenlang opvallende regionale verschillen. Dat is ook te zien in de cijfers van 2019. Zo ligt het aantal pogingen per 100.000 inwoners opmerkelijk hoger in Oost-Vlaanderen (171) en West-Vlaanderen (165) dan in de andere Vlaamse provincies. In Antwerpen gaat het om 120 pogingen op 100.000 inwoners, in Vlaams-Brabant ligt het cijfer op 100 en in Limburg op 96. "Deze verschillen zijn al langere tijd zichtbaar, waardoor sprake is van een duidelijke trend in Vlaanderen", zegt CD&V-parlementslid Schryvers. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie legt momenteel de laatste hand aan een grondige analyse van een onderzoek waarbij wordt gezocht naar mogelijke verklaringen van de provinciale verschillen. "De voorbije jaren heb ik meermaals gevraagd verder onderzoek naar de mogelijke oorzaken van deze verschillen te doen. Het is goed dat hier nu werk van wordt gemaakt", zegt Schryvers. "Hopelijk geeft deze analyse meer inzicht in de mogelijke verklaringen van deze verschillen en kan er op basis daarvan bekeken worden of er binnen een bepaalde regio meer moet worden ingezet op bepaalde bestaande acties of dat er nieuwe specifieke preventieve acties binnen bepaalde provincies aangewezen zijn". Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (Belga)

Cijfers over het aantal suïcides uit 2019 zijn er nog niet, maar gegevens over het aantal suïcidepogingen zijn er wel. Per 100.000 inwoners gebeurden er vorig jaar 173 suïcidepogingen bij vrouwen en 123 bij mannen. Die cijfers liggen iets lager dan het gemiddelde voor de laatste twee decennia (197 pogingen bij vrouwen en 134 bij mannen). Het aantal suïcidepogingen lag voor 2019 op naar schatting 9.745, wat neerkomt op ongeveer 27 pogingen per dag. Er zijn al jarenlang opvallende regionale verschillen. Dat is ook te zien in de cijfers van 2019. Zo ligt het aantal pogingen per 100.000 inwoners opmerkelijk hoger in Oost-Vlaanderen (171) en West-Vlaanderen (165) dan in de andere Vlaamse provincies. In Antwerpen gaat het om 120 pogingen op 100.000 inwoners, in Vlaams-Brabant ligt het cijfer op 100 en in Limburg op 96. "Deze verschillen zijn al langere tijd zichtbaar, waardoor sprake is van een duidelijke trend in Vlaanderen", zegt CD&V-parlementslid Schryvers. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie legt momenteel de laatste hand aan een grondige analyse van een onderzoek waarbij wordt gezocht naar mogelijke verklaringen van de provinciale verschillen. "De voorbije jaren heb ik meermaals gevraagd verder onderzoek naar de mogelijke oorzaken van deze verschillen te doen. Het is goed dat hier nu werk van wordt gemaakt", zegt Schryvers. "Hopelijk geeft deze analyse meer inzicht in de mogelijke verklaringen van deze verschillen en kan er op basis daarvan bekeken worden of er binnen een bepaalde regio meer moet worden ingezet op bepaalde bestaande acties of dat er nieuwe specifieke preventieve acties binnen bepaalde provincies aangewezen zijn". Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (Belga)