Moeten we ons zorgen maken? "De teruggevonden concentraties (van medicijnen in ons drinkwater) liggen zeer laag en onder de grens van 100 nanogram per liter. Bij dergelijke lage concentraties zijn volgens de WGO (Wereld Gezondheidsorganisatie) negatieve effecten ten gevolge van een blootstelling aan deze stoffen via drinkwater erg onwaarschijnlijk", staat in het besluit van het onderzoek. Anderzijds vinden de onderzoekers van VMM dat voorzichtigheid naar de toekomst toe geboden is, want ze voegen er aan toe dat "een verdere opvolging van medicijnen in drinkwater wenselijk is." In dit "verkennend" onderzoek ging VMM na hoe medicijnen na gebruik via het toilet in de waterketen terechtkomen. Er werden stalen onderzocht van het afvalwater van gezinnen, van bedrijven en van ziekenhuizen. Het onderzoek ging voorts ook na hoe het gesteld is met medicijnresten in het oppervlaktewater (meer bepaald in drinkwaterinnamepunten) en in het "afgewerkte" drinkwater. In het afvalwater van gezinnen in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) werden - zowel in het niet-behandelde water als in het gezuiverde water - een groot deel van de 24 onderzochte gezochte stoffen teruggevonden: 15 stoffen worden in meer dan 50 procent van de stalen teruggevonden. Het afvalwater van 9 ziekenhuizen met 13 lozingspunten werd geanalyseerd op dezelfde 24 medicijnen. Ook in dit afvalwater werden zeer frequent medicijnen aangetroffen boven de detectielimiet: in elk ziekenhuis vindt de VMM minstens 19 medicijnen terug. Vooral röntgencontrastmiddelen worden in hoge concentraties teruggevonden. Er is wel een grote variatie in concentraties tussen de ziekenhuizen onderling. Naast de ziekenhuizen analyseerde VMM ook het afvalwater van bedrijven uit de farmaceutische sector en van een aantal controlebedrijven die niets met de farmaceutische sector te maken hebben. Bij beide groepen bedrijven werden veel minder vaak medicijnen teruggevonden dan bij ziekenhuizen of rioolwaterzuiveringsinstallaties. (Belga)

Moeten we ons zorgen maken? "De teruggevonden concentraties (van medicijnen in ons drinkwater) liggen zeer laag en onder de grens van 100 nanogram per liter. Bij dergelijke lage concentraties zijn volgens de WGO (Wereld Gezondheidsorganisatie) negatieve effecten ten gevolge van een blootstelling aan deze stoffen via drinkwater erg onwaarschijnlijk", staat in het besluit van het onderzoek. Anderzijds vinden de onderzoekers van VMM dat voorzichtigheid naar de toekomst toe geboden is, want ze voegen er aan toe dat "een verdere opvolging van medicijnen in drinkwater wenselijk is." In dit "verkennend" onderzoek ging VMM na hoe medicijnen na gebruik via het toilet in de waterketen terechtkomen. Er werden stalen onderzocht van het afvalwater van gezinnen, van bedrijven en van ziekenhuizen. Het onderzoek ging voorts ook na hoe het gesteld is met medicijnresten in het oppervlaktewater (meer bepaald in drinkwaterinnamepunten) en in het "afgewerkte" drinkwater. In het afvalwater van gezinnen in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) werden - zowel in het niet-behandelde water als in het gezuiverde water - een groot deel van de 24 onderzochte gezochte stoffen teruggevonden: 15 stoffen worden in meer dan 50 procent van de stalen teruggevonden. Het afvalwater van 9 ziekenhuizen met 13 lozingspunten werd geanalyseerd op dezelfde 24 medicijnen. Ook in dit afvalwater werden zeer frequent medicijnen aangetroffen boven de detectielimiet: in elk ziekenhuis vindt de VMM minstens 19 medicijnen terug. Vooral röntgencontrastmiddelen worden in hoge concentraties teruggevonden. Er is wel een grote variatie in concentraties tussen de ziekenhuizen onderling. Naast de ziekenhuizen analyseerde VMM ook het afvalwater van bedrijven uit de farmaceutische sector en van een aantal controlebedrijven die niets met de farmaceutische sector te maken hebben. Bij beide groepen bedrijven werden veel minder vaak medicijnen teruggevonden dan bij ziekenhuizen of rioolwaterzuiveringsinstallaties. (Belga)