De taak van Jacques Boulet bij AXA (en daarbuiten) is om samen met anderen na te denken over onze toekomst en die van onze samenleving. Omdat AXA op de hoogte wil zijn van de evoluties in de maatschappij en er flexibele financiële oplossingen voor wil ontwikkelen.

Jacques Boulet, pensioendeskundige bij AXA.

Eeuwige trouw duurt langer

"Enkele eeuwen geleden konden levenspartners elkaar gemakkelijk eeuwige trouw zweren", zegt hij. "Want die 'eeuwigheid' duurde hooguit een twintigtal jaar. Tegenwoordig leven we veel langer en in goede gezondheid. En in die langere tijdspanne veranderen mensen van inzichten en zelfs van karakter. Vandaar de merkbare toename van scheidingen enerzijds en van samengestelde gezinnen anderzijds. Dat vergt heel wat aanpassingsvermogen."

Er verandert zoveel dat we ons niet kunnen veroorloven om stil te staan en ons te verstoppen.

Tegelijk zullen we ons ook op andere vlakken (moeten) aanpassen. Jacques Boulet: "Er verandert zoveel dat we ons niet kunnen veroorloven om stil te staan en ons te verstoppen. Een bepaalde generatie maakte bijvoorbeeld de opzienbarende opkomst van het internet mee. Maar de huidige veranderingen binnen datzelfde internet zijn minstens even ingrijpend en opmerkelijk. Om van de verschuivingen in de wereldwijde economie nog maar te zwijgen."

Echt levenslang leren

"Onze vorming en opleiding zullen er binnenkort anders uitzien", vervolgt Jacques Boulet. "We zullen langer, misschien wel levenslang leren, maar gespreid in de tijd. Om de vele veranderingen in de samenleving te blijven volgen en om er voor onszelf iets mee te doen. Mensen zullen van meerdere markten thuis zijn en zowel een brede vorming als punctuele kennis ontwikkelen." Ook de verhoudingen tussen collega's van verschillende generaties en die tussen werkgevers en werknemers zullen fors veranderen. Jacques Boulet: "De jobmobiliteit in de bedrijven neemt toe en de hiërarchie wordt minder strak. Bedrijfsleiders gaan nu al anders met ervaring en werkvormen om. Denk aan tijdelijke of deeltijdse jobs en aan thuiswerk."

Alles is geconnecteerd

Jongeren en ouderen zijn overigens voor de maatschappij even nuttig. "Tests wijzen uit dat het omgekeerde beweren op vooroordelen berust", benadrukt Jacques Boulet. "We moeten het zwart-witdenken achterwege laten en meer associëren; meer denken in netwerken van mensen, bedrijven en organisaties. Pas dan zullen we erin slagen om studies, interesses, ervaring, kennis en jobs beter op elkaar af te stemmen."

We moeten het zwart-witdenken achterwege laten en meer associëren; meer denken in netwerken van mensen, bedrijven en organisaties.

Zo komt het dat we met z'n allen veel levens in één mensenleven zullen leiden, soepel en dynamisch. Ook na de pensioengerechtigde leeftijd. Wat daarin de rol van een bankier en verzekeraar is? Jacques Boulet: "Wij moeten nadenken over de toekomst en onze visie met iedereen delen. Tegelijk willen we een langetermijnaanpak ontwikkelen, waarbinnen we mensen concrete en diverse soepele oplossingen voor wisselende financiële noden aanreiken in functie van hun opeenvolgende levensfases."

Ontdek alle informatie om uw pensioen voor te bereiden op www.axa.be of contacteer uw verzekeringstussenpersoon.

De taak van Jacques Boulet bij AXA (en daarbuiten) is om samen met anderen na te denken over onze toekomst en die van onze samenleving. Omdat AXA op de hoogte wil zijn van de evoluties in de maatschappij en er flexibele financiële oplossingen voor wil ontwikkelen.Eeuwige trouw duurt langer"Enkele eeuwen geleden konden levenspartners elkaar gemakkelijk eeuwige trouw zweren", zegt hij. "Want die 'eeuwigheid' duurde hooguit een twintigtal jaar. Tegenwoordig leven we veel langer en in goede gezondheid. En in die langere tijdspanne veranderen mensen van inzichten en zelfs van karakter. Vandaar de merkbare toename van scheidingen enerzijds en van samengestelde gezinnen anderzijds. Dat vergt heel wat aanpassingsvermogen." Tegelijk zullen we ons ook op andere vlakken (moeten) aanpassen. Jacques Boulet: "Er verandert zoveel dat we ons niet kunnen veroorloven om stil te staan en ons te verstoppen. Een bepaalde generatie maakte bijvoorbeeld de opzienbarende opkomst van het internet mee. Maar de huidige veranderingen binnen datzelfde internet zijn minstens even ingrijpend en opmerkelijk. Om van de verschuivingen in de wereldwijde economie nog maar te zwijgen."Echt levenslang leren"Onze vorming en opleiding zullen er binnenkort anders uitzien", vervolgt Jacques Boulet. "We zullen langer, misschien wel levenslang leren, maar gespreid in de tijd. Om de vele veranderingen in de samenleving te blijven volgen en om er voor onszelf iets mee te doen. Mensen zullen van meerdere markten thuis zijn en zowel een brede vorming als punctuele kennis ontwikkelen." Ook de verhoudingen tussen collega's van verschillende generaties en die tussen werkgevers en werknemers zullen fors veranderen. Jacques Boulet: "De jobmobiliteit in de bedrijven neemt toe en de hiërarchie wordt minder strak. Bedrijfsleiders gaan nu al anders met ervaring en werkvormen om. Denk aan tijdelijke of deeltijdse jobs en aan thuiswerk."Alles is geconnecteerdJongeren en ouderen zijn overigens voor de maatschappij even nuttig. "Tests wijzen uit dat het omgekeerde beweren op vooroordelen berust", benadrukt Jacques Boulet. "We moeten het zwart-witdenken achterwege laten en meer associëren; meer denken in netwerken van mensen, bedrijven en organisaties. Pas dan zullen we erin slagen om studies, interesses, ervaring, kennis en jobs beter op elkaar af te stemmen." Zo komt het dat we met z'n allen veel levens in één mensenleven zullen leiden, soepel en dynamisch. Ook na de pensioengerechtigde leeftijd. Wat daarin de rol van een bankier en verzekeraar is? Jacques Boulet: "Wij moeten nadenken over de toekomst en onze visie met iedereen delen. Tegelijk willen we een langetermijnaanpak ontwikkelen, waarbinnen we mensen concrete en diverse soepele oplossingen voor wisselende financiële noden aanreiken in functie van hun opeenvolgende levensfases."Ontdek alle informatie om uw pensioen voor te bereiden op www.axa.be of contacteer uw verzekeringstussenpersoon.