"Eén directeur heeft zelfs beslist om met al zijn leraren naar het parlement te komen. Ze maken er meteen een pedagogische studiedag van", zegt Kris Van den Bremt. "De Kracht van je Stem" werkt voor kinderen, jongeren en hun leraren door hen educatief materiaal te bezorgen om op school te werken rond democratie, door programma's en lespakketten voor leerlingen en door de organisatie van vorming en nascholing voor leraren en studenten van de lerarenopleiding. De huidige studiedag voor leraren heeft als thema "Radicaal - niet extreem" en wil onderwijsmensen vooral informeren over "conflictpreventie op school". Concreet wordt gezocht naar antwoorden op vragen als: hoe kunnen leerkrachten de weerbaarheid van jongeren versterken? Hoe reageren ze best op radicalisering en extreem gedachtegoed? En wat doen ze als het fout gaat?... Enkele experts komen hun inzichten delen. Zo zal Johan De Klerck (KULeuven) spreken over manieren om als leraar om te gaan met probleemgedrag in het onderwijs. Khalid Benhaddou, (Onderwijsnetwerk Tegendiscours) zal het hebben over de islam en radicalisering en Jessika Soors, (deradicaliseringsambtenaar in Vilvoorde) zal de begrippen radicalisme en extremisme verduidelijken. Naast de plenaire lezingen zijn er ook verschillende workshops waar ervaren trainers concrete methodieken aanreiken voor de schoolpraktijk. (Belga)

"Eén directeur heeft zelfs beslist om met al zijn leraren naar het parlement te komen. Ze maken er meteen een pedagogische studiedag van", zegt Kris Van den Bremt. "De Kracht van je Stem" werkt voor kinderen, jongeren en hun leraren door hen educatief materiaal te bezorgen om op school te werken rond democratie, door programma's en lespakketten voor leerlingen en door de organisatie van vorming en nascholing voor leraren en studenten van de lerarenopleiding. De huidige studiedag voor leraren heeft als thema "Radicaal - niet extreem" en wil onderwijsmensen vooral informeren over "conflictpreventie op school". Concreet wordt gezocht naar antwoorden op vragen als: hoe kunnen leerkrachten de weerbaarheid van jongeren versterken? Hoe reageren ze best op radicalisering en extreem gedachtegoed? En wat doen ze als het fout gaat?... Enkele experts komen hun inzichten delen. Zo zal Johan De Klerck (KULeuven) spreken over manieren om als leraar om te gaan met probleemgedrag in het onderwijs. Khalid Benhaddou, (Onderwijsnetwerk Tegendiscours) zal het hebben over de islam en radicalisering en Jessika Soors, (deradicaliseringsambtenaar in Vilvoorde) zal de begrippen radicalisme en extremisme verduidelijken. Naast de plenaire lezingen zijn er ook verschillende workshops waar ervaren trainers concrete methodieken aanreiken voor de schoolpraktijk. (Belga)