De VDAB kreeg in 2017 vooral klachten over het persoonlijke actieplan naar werk voor werkzoekenden. Iets minder dan een derde van de ontvankelijk verklaarde klachten ging daarover. Iets meer dan een kwart handelde over matchbare vacatures en nog eens een kwart over het matchbaar werkzoekendendossier. Zestien procent van de klachten heeft te maken met de opleiding en de online cursus van de VDAB. De grote meerderheid (83 procent) van de klagers ontving binnen de 20 dagen een antwoord van de VDAB. De gemiddelde behandelingstermijn van een dossier bedraagt 15 dagen. Slechts 15 dossiers konden niet zoals het decreet voorschrijft binnen de 45 dagen worden afgehandeld. Dit gebeurde omdat het overleg met alle betrokken partijen meer tijd vroeg. "Er worden verdere afspraken gemaakt met het Departement Werk en Sociale Economie om te komen tot een gecoördineerde klachtenaanpak", zegt Muyters daarover. 21 klagers deden een beroep op de Vlaamse Ombudsdienst, omdat ze niet akkoord gingen met het antwoord van de VDAB. In 18 van deze dossiers werd geen bevredigende oplossing gevonden, omdat de VDAB bij zijn standpunt bleef. (Belga)

De VDAB kreeg in 2017 vooral klachten over het persoonlijke actieplan naar werk voor werkzoekenden. Iets minder dan een derde van de ontvankelijk verklaarde klachten ging daarover. Iets meer dan een kwart handelde over matchbare vacatures en nog eens een kwart over het matchbaar werkzoekendendossier. Zestien procent van de klachten heeft te maken met de opleiding en de online cursus van de VDAB. De grote meerderheid (83 procent) van de klagers ontving binnen de 20 dagen een antwoord van de VDAB. De gemiddelde behandelingstermijn van een dossier bedraagt 15 dagen. Slechts 15 dossiers konden niet zoals het decreet voorschrijft binnen de 45 dagen worden afgehandeld. Dit gebeurde omdat het overleg met alle betrokken partijen meer tijd vroeg. "Er worden verdere afspraken gemaakt met het Departement Werk en Sociale Economie om te komen tot een gecoördineerde klachtenaanpak", zegt Muyters daarover. 21 klagers deden een beroep op de Vlaamse Ombudsdienst, omdat ze niet akkoord gingen met het antwoord van de VDAB. In 18 van deze dossiers werd geen bevredigende oplossing gevonden, omdat de VDAB bij zijn standpunt bleef. (Belga)