"Ik ben tevreden dat de politieke impasse doorbroken is en dat de regering op een intelligente wijze een doorstart maakt. De positieve resultaten van de eerste helft van de legislatuur moeten doorgetrokken worden door de hervormingstrein niet te laten stilvallen. Het is ook positief dat er een duidelijk kader is getrokken voor de loononderhandelingen eind dit jaar. Het is nu aan de sociale partners om binnen de Groep van Tien verantwoordelijkheid op te nemen en de loonvorming en de verdere verlaging van de loonkostenhandicap op elkaar af te stemmen. Uiteindelijk moeten we ook de exacte impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting goed berekenen, die inzet op vereenvoudiging en een verdere versterking van de relatie tussen KMO's en grote ondernemingen", aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

Het VBO onderstreept onder meer het belang van een wettelijk kader voor nachtarbeid in functie van e-commerce. "Dit betekent een triple-win: meer ondernemers, meer jobs en geen koopkracht die geëxporteerd wordt naar het buitenland." Het VBO blijft ook voorstander van een budgetneutrale verlaging van de vennootschapsbelasting.

'Goede hervormingen en besparingen, maar fiscaliteit blijft problematisch'

Ook Voka (Vlaams netwerk van ondernemingen) toont zich tevreden dat het begrotingstekort voornamelijk via besparingen verminderd wordt en dat er belangrijke doorbraken zijn in de loonnorm en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Voka heeft wel problemen met het fiscale luik van het akkoord. "De ondernemers moeten opnieuw meer betalen en een meerwaardebelasting blijft als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen", klinkt het.

"Het is positief dat de regering vooral naar de uitgavenkant kijkt", aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. "Onze regering kan een begroting voorleggen die conform is aan de Europese aanbevelingen. Ons tekort wordt ook verder afgebouwd." Ook in de maatregelen inzake werkbaar en wendbaar werk kan Voka zich vinden. "De overheid geeft met het akkoord een langverwachte duw in de rug van de ondernemers om het werk flexibel te kunnen organiseren."

Over de vennootschapsbelasting moet nog onderhandeld worden. "Uitstel mag geen afstel worden", waarschuwt Maertens. Een meerwaardebelasting blijft voor Voka absoluut onbespreekbaar. "Een meerwaardebelasting zal onze investeerders afschrikken en onze economie ernstige schade toebrengen", stelt Voka.

'Nog heel veel werk op de plank'

Ondernemersorganisatie Unizo is tevreden dat de federale regering een begrotingsakkoord sloot, met daarin een aantal structurele maatregelen die onze economie vooruit moeten helpen. Unizo waarschuwt zaterdag wel dat er "nog heel veel werk op de plank ligt".

Unizo betreurt dat er bijkomende inkomsten worden gezocht bij de hardst werkende middenklasse, "waaronder onze kmo's". Positief is dan weer dat de arbeidswetgeving een stuk flexibeler is gemaakt. Ook de maatregelen om nachtwerk in functie van e-commerce mogelijk en betaalbaar te maken, zijn "een overwinning van het gezond verstand", volgens Unizo. De ondernemersorganisatie verwelkomt ook de nieuwe wet op het concurrentievermogen, want "die voorkomt nieuwe ontsporingen van onze loonkosten". Unizo blijft aandringen op een verlaging van de vennootschapsbelasting voor de kmo's. De invoering van een meerwaardebelasting die gericht is tegen de kmo's, blijft voor Unizo onbespreekbaar. De organisatie herinnert eraan dat België nu al de op drie na hoogste belastingdruk op vermogen heeft. (Belga/TE)

"Ik ben tevreden dat de politieke impasse doorbroken is en dat de regering op een intelligente wijze een doorstart maakt. De positieve resultaten van de eerste helft van de legislatuur moeten doorgetrokken worden door de hervormingstrein niet te laten stilvallen. Het is ook positief dat er een duidelijk kader is getrokken voor de loononderhandelingen eind dit jaar. Het is nu aan de sociale partners om binnen de Groep van Tien verantwoordelijkheid op te nemen en de loonvorming en de verdere verlaging van de loonkostenhandicap op elkaar af te stemmen. Uiteindelijk moeten we ook de exacte impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting goed berekenen, die inzet op vereenvoudiging en een verdere versterking van de relatie tussen KMO's en grote ondernemingen", aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO. Het VBO onderstreept onder meer het belang van een wettelijk kader voor nachtarbeid in functie van e-commerce. "Dit betekent een triple-win: meer ondernemers, meer jobs en geen koopkracht die geëxporteerd wordt naar het buitenland." Het VBO blijft ook voorstander van een budgetneutrale verlaging van de vennootschapsbelasting.Ook Voka (Vlaams netwerk van ondernemingen) toont zich tevreden dat het begrotingstekort voornamelijk via besparingen verminderd wordt en dat er belangrijke doorbraken zijn in de loonnorm en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Voka heeft wel problemen met het fiscale luik van het akkoord. "De ondernemers moeten opnieuw meer betalen en een meerwaardebelasting blijft als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen", klinkt het."Het is positief dat de regering vooral naar de uitgavenkant kijkt", aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. "Onze regering kan een begroting voorleggen die conform is aan de Europese aanbevelingen. Ons tekort wordt ook verder afgebouwd." Ook in de maatregelen inzake werkbaar en wendbaar werk kan Voka zich vinden. "De overheid geeft met het akkoord een langverwachte duw in de rug van de ondernemers om het werk flexibel te kunnen organiseren." Over de vennootschapsbelasting moet nog onderhandeld worden. "Uitstel mag geen afstel worden", waarschuwt Maertens. Een meerwaardebelasting blijft voor Voka absoluut onbespreekbaar. "Een meerwaardebelasting zal onze investeerders afschrikken en onze economie ernstige schade toebrengen", stelt Voka. Ondernemersorganisatie Unizo is tevreden dat de federale regering een begrotingsakkoord sloot, met daarin een aantal structurele maatregelen die onze economie vooruit moeten helpen. Unizo waarschuwt zaterdag wel dat er "nog heel veel werk op de plank ligt".Unizo betreurt dat er bijkomende inkomsten worden gezocht bij de hardst werkende middenklasse, "waaronder onze kmo's". Positief is dan weer dat de arbeidswetgeving een stuk flexibeler is gemaakt. Ook de maatregelen om nachtwerk in functie van e-commerce mogelijk en betaalbaar te maken, zijn "een overwinning van het gezond verstand", volgens Unizo. De ondernemersorganisatie verwelkomt ook de nieuwe wet op het concurrentievermogen, want "die voorkomt nieuwe ontsporingen van onze loonkosten". Unizo blijft aandringen op een verlaging van de vennootschapsbelasting voor de kmo's. De invoering van een meerwaardebelasting die gericht is tegen de kmo's, blijft voor Unizo onbespreekbaar. De organisatie herinnert eraan dat België nu al de op drie na hoogste belastingdruk op vermogen heeft. (Belga/TE)